Jsme nemocnice,
kterým na Vás záleží.

Aktuality

07. 05. 2021 / Nemocnice České Budějovice, a. s.

Neurochirurgické oddělení čelí nárůstu počtu pacientů

Neurochirurgické oddělení nemocnice České Budějovice, a.s. provede ročně přibližně 2 000 operací pro více než 60 druhů onemocnění.

celá zpráva

06. 05. 2021 / Nemocnice Písek, a. s.

Budoucí sestřičky čeká maturita na odděleních i v kapli

Devětadvacet studentek a jeden student Střední zdravotnické školy Písek budou od 10. do 14. května skládat v písecké nemocnici praktickou část maturitní zkoušky. Letos poprvé budou svou práci obhajovat v nemocniční kapli.

celá zpráva

05. 05. 2021 / Jihočeské nemocnice, a. s.

Jihočeské nemocnice získaly darem nano respirátory SPURTEX

Celkem 8 640 kusů nano respirátorů SPURTEX třídy FFP2 věnovala společnost SPUR holdingu Jihočeské nemocnice, a.s. Jedná se o dar v hodnotě 432 tisíc korun.

celá zpráva

04. 05. 2021 / Nemocnice Prachatice, a. s.

Nemocnice Prachatice uvedla do provozu nové CT

V minulých dnech byl v Nemocnici Prachatice, a.s. nainstalován a uveden do plného provozu nový CT přístroj v hodnotě 15,6 mil. Kč. Jedná se již o třetí CT (počítačová tomografie) v řadě.

celá zpráva

29. 04. 2021 / Nemocnice České Budějovice, a. s.

Postupné obnovení plánované zdravotní péče

Nemocnice České Budějovice, a.s. začne počínaje 3. květnem postupně obnovovat plánovanou zdravotní péči. Zároveň bude stále zajištěná dostatečná rezervní kapacita pro péči o pacienty s COVID-19, zejména pak volná kapacita intenzivní péče.

celá zpráva

27. 04. 2021 / Nemocnice Písek, a. s.

Medici se v Písku učí operovat na prasatech

Medici, kteří si pro svou stáž vyberou píseckou nemocnici, se učí operovat na některých částech těla prasete. V rámci pětihodinového kurzu nacvičují například šití kůže nebo sešívání střeva. Vše pod dohledem zkušených chirurgů.

celá zpráva

23. 04. 2021 / Nemocnice České Budějovice, a. s.

Nemocnice České Budějovice pokračuje v režimu odložené plánované péče

Nemocnice České Budějovice, a.s. přijímá s opatrným optimismem informaci, že některé jihočeské nemocnice již zahájily obnovení dlouho odkládané plánované péče.

celá zpráva

22. 04. 2021 / Jihočeské nemocnice, a. s.

V jihočeských nemocnicích dochází postupně k dalšímu poklesu hospitalizovaných pacientů

V týdnu od 19. dubna převádí většina jihočeských nemocnic část covidových stanic na standardní režim.

celá zpráva

12. 04. 2021 / Nemocnice Písek, a. s.

K očkovacímu centru přibyla venkovní čekárna

Prostorný přístřešek, který bude sloužit jako venkovní čekárna pro zájemce o očkování proti onemocnění Covid, právě přibyl k pavilonu OČKO v Nemocnici Písek. Přístřešek využijí zejména ti, kteří dorazí na očkování s předstihem.

celá zpráva

06. 04. 2021 / Nemocnice Písek, a. s.

Zemřel emeritní primář chirurgie písecké nemocnice MUDr. Václav Čečelovský

30. březen 2021 byl posledním dnem života medicínské legendy emeritního primáře chirurgie Václava Čečelovského. Těžko napsat něco nebolavého o člověku, který znamenal pro tisíce operovaných život, pro některé kamaráda, pro řadu autoritu, pro mne také život o službách a při nich noční boje na sálech a vyšetřovnách, krásný chvíle u dávných příběhů chirurgie, bitvy za nové cesty medicíny na kongresech. Přitom doma u cirkulárky a v brázdě brambor na traktoru by v něm chirurga s rukama hodináře nikdo nehledal.

celá zpráva

26. 03. 2021 / Jihočeské nemocnice, a. s.

Změna péče o cévní mozkové příhody v Jihočeském kraji

V Jihočeském kraji vzniklo v rámci holdingu Jihočeské nemocnice, a.s. v pondělí 22. března třetí iktové centrum pro pacienty s mozkovou příhodou.

celá zpráva

18. 03. 2021 / Nemocnice České Budějovice, a. s.

Stanovisko Nemocnice České Budějovice k přednostnímu antigennímu testování řidičů nákladní dopravy

Centrální řídící tým MZ ČR vydal „Metodický pokyn k zajištění testování řidičů nákladní dopravy“ dostupný na https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/03/Metodický-pokyn-k-testován%C3%AD-řidičů-nákladn%C3%AD-přepravy.pdf. Předmětem pokynu je doporučení udělení výjimky pro řidiče nákladní dopravy, která jim umožní podstoupit antigenní test na průkaz antigenu viru SARS-CoV-2 bez povinnosti předchozího objednání.

celá zpráva

16. 03. 2021 / Nemocnice České Budějovice, a. s.

Nové video přináší Jihočechům praktické rady pro úspěšné dokončení rezervace termínu očkování

V Jihočeském kraji je v provozu 7 očkovacích center. Nemocnice České Budějovice, a.s. připravila na základě poznatků z provozu instruktážní video, které napomůže úspěšnému dokončení rezervace termínu očkování.

celá zpráva

09. 03. 2021 / Nemocnice Písek, a. s.

Světový den ledvin připomíná závažnost onemocnění tohoto orgánu

Přestože je už rok péče o zdraví podřizována pandemii Covid, písečtí zdravotníci upozorňují na četnost a závažnost onemocnění ledvin. Ta vedou ve svých důsledcích k závažnému poškození zdraví s nutností nahradit funkci ledvin. Důležitost péče o ledviny nám připomíná Světový den ledvin, který se tradičně koná druhý březnový čtvrtek, letos tedy připadá na 11. 3.

celá zpráva

03. 03. 2021 / Nemocnice Písek, a. s.

Ženám s rakovinou prsu nabízí písecká nemocnice kompletní péči

Písecká nemocnice nabízí jako jedno z málo pracovišť v jižních Čechách komplexní diagnostiku i léčbu ženám s rakovinou prsu. Součástí zdejších služeb je také mamologická poradna, v plánu pak pořádání setkání pacientek k předávání zkušeností. Vzhledem k tomu, že karcinom prsu je nejčastějším nádorovým onemocněním žen a postihne až sedm tisíc Češek ročně, je rozvoj mamologické péče v Písku velmi vítaný.

celá zpráva

28. 02. 2021 / Nemocnice Tábor, a. s.

Očkování proti COVID-19 v táborském okrese

Oběma dávkami bylo doposud naočkováno 2.066 osob. První dávkou dalších 2.442 osob. Dohromady 4.508 osob, z toho například seniorů ve věkové skupině 80+ to bylo 2.449 osob a klientů a zaměstnanců domovů důchodců a pečovatelských služeb dohromady 901 osob. Zbytek tvoří především zdravotničtí pracovníci a rizikoví pacienti.

celá zpráva

22. 02. 2021 / Nemocnice Písek, a. s.

V Písku vypomáhají ochromeným nemocnicím Karlovarského kraje

Písečtí zdravotníci vypomáhají s péčí o covidové pacienty některým více ochromeným zdravotnickým zařízením Karlovarského kraje, konkrétně nemocnicím v Chebu a Sokolově. Odtud přijali k hospitalizaci na anesteziologicko-resuscitační oddělení (ARO) 4 pacienty a na standardní lůžka s kyslíkem 3 pacienty. Dovoluje to dosud stabilní situace v Nemocnici Písek, kde je v posledních týdnech hospitalizováno 35 až 40 pacientů.

celá zpráva

17. 02. 2021 / Nemocnice Tábor, a. s.

ZMĚNA místa OČKOVÁNÍ proti COVID 19

Od čtvrtka 18. února.2021 bude očkování proti COVID 19 prováděno v „OČKU“ na zimním stadionu v Táboře (viz mapa). Do té doby se očkovalo přímo v nemocnici.

celá zpráva

12. 02. 2021 / Nemocnice České Budějovice, a. s.

Nemocnice České Budějovice přijímá pacienty s COVID-19 z ostatních krajů

Do českobudějovické nemocnice bylo ve čtvrtek 11. února přeloženo z nemocnice v Chebu k hospitalizaci celkem 5 pacientů s COVID-19, jejichž stav nevyžadoval intenzívní péči. O dalších 5 hospitalizovaných pacientů se podělila Nemocnice Strakonice, a.s. a Nemocnice Písek, a.s. Nemocnice České Budějovice, a.s. v předchozích týdnech takto převzala do péče dalších 7 pacientů z ostatních krajů, z toho 3 v těžkém stavu na umělé plicní ventilaci.

celá zpráva

11. 02. 2021 / Nemocnice České Budějovice, a. s.

Nemocnice České Budějovice zakoupila novou SPECT/CT kameru

Nemocnice České Budějovice, a.s. dokončila obnovu přístrojového vybavení na Oddělení nukleární medicíny. Z vlastních zdrojů pořídila v hodnotě 16 milionů korun nejmodernější verzi zobrazovacího systému SPECT/CT.

celá zpráva