Jsme nemocnice,
kterým na Vás záleží.

Aktuality

06. 01. 2020 / Nemocnice Písek, a. s.

Jihočeský kraj podpořil pohotovost i sociální lůžka písecké nemocnice

Více než 8 milionů korun – to je částka, kterou Jihočeský kraj podpořil píseckou nemocnici v letošním roce. Finance nemocnice využila na mzdy lékařů dětské a dospělé pohotovosti, na sociální pracovníky i na odborné vzdělání lékařů.

celá zpráva

06. 01. 2020 / Nemocnice Písek, a. s.

V písecké nemocnici propagují bezpečnostní video

Nemocnice Písek, a. s., se připojila k propagaci projektu jihočeské policie, jehož cílem je záchrana lidských životů a prevence úrazů či poškození zdraví. Bezpečnostní projekt v dopravě nazvaný DESATERO jak přežít na (jiho) českých silnicích poukazuje na nejčastější nešvary, které vedou k usmrcení nebo zranění osob v dopravě. Policie jej vytvořila ve spolupráci se známým českým kreslířem Petrem Urbanem.

celá zpráva

06. 01. 2020 / Nemocnice Písek, a. s.

V písecké nemocnici zavedli významně šetrnější odstraňování dělohy

Gynekologové Nemocnice Písek mohou nově odstraňovat šetrněji dělohu pacientek. Lze tak novým přístrojem, tzv. morcelátorem, který nemocnice zakoupila za 200 tisíc korun. Vedle úplného odstranění dělohy pacientek přístroj umožňuje také šetrné odstraňování nezhoubných nádorů na tomto orgánu.

celá zpráva

06. 01. 2020 / Nemocnice Písek, a. s.

Nemocnice už letos prodala 3 tuny sekané

Nejen dobrou medicínou, ale také dalšími službami pro veřejnost se zabývá písecká nemocnice. Právě komerční služby jako stravování nebo prádelna pomáhají nemocnici zajistit finance na lepší služby pro pacienty. A speciálně pokrmy ze zdejší kuchyně jsou mezi lidmi velmi oblíbené.

celá zpráva

06. 01. 2020 / Nemocnice Prachatice, a. s.

Nemocnice Prachatice, a.s. dokončila přístavbu urgentního příjmu

Nová interní ambulance, interní příjmová ambulance, infuzní stacionář, dětská pohotovostní ambulance, dva lékařské pokoje pro ortopedii a dospávací pokoj pro provoz operačních sálů. To vše najde místo v nové přístavbě mezi chirurgickou ambulancí a radiodiagnostickým oddělením Nemocnice Prachatice, a.s. Slavnostní zahájení provozu v nových prostorách se uskutečnilo v pondělí 6. ledna 2020 za účasti hejtmanky Jihočeského kraje Mgr. Ivany Stráské.

celá zpráva

06. 01. 2020 / Nemocnice Prachatice, a. s.

Jihočeský kraj podpořil Nemocnici Prachatice, a.s.

Nemocnice Prachatice, a.s. obdržela v roce 2019 vyrovnávací platbu za závazek veřejné služby. Účelem dotace je částečná úhrada nákladů spojených s výkonem následujících činností Nemocnice Prachatice, a.s. jako závazek veřejné služby: Lékařská pohotovostní služba (LPS) a Pohotovostní služba na ambulancích (ÚPS).

celá zpráva

20. 12. 2019 / Nemocnice Tábor, a. s.

Nemocnice Tábor, a.s., obhájila certifikát kvality zdravotní péče

Ve dnech 6. až 8. listopadu 2019 proběhlo v Nemocnici Tábor, a.s., akreditační šetření zahrnující hodnocení kvality a bezpečí poskytované zdravotní péče. Spojená akreditační komice o.p.s. nám toto významné ocenění udělila již počtvrté, poprvé to bylo v roce 2010.

celá zpráva

18. 12. 2019 / Nemocnice Strakonice, a. s.

Lékárna Nemocnice Strakonice, a.s. bude otevřena na Boží hod vánoční

Ve středu 25. prosince budou moci zákazníci navštívit nemocniční lékárnu ve Strakonicích. Zdravotnické zařízení bude otevřeno od 9 do 16 hodin.

celá zpráva

18. 12. 2019 / Nemocnice Písek, a. s.

V písecké nemocnici propagují bezpečnostní video

Nemocnice Písek, a. s., se připojila k propagaci projektu jihočeské policie, jehož cílem je záchrana lidských životů a prevence úrazů či poškození zdraví. Bezpečnostní projekt v dopravě nazvaný DESATERO jak přežít na (jiho) českých silnicích poukazuje na nejčastější nešvary, které vedou k usmrcení nebo zranění osob v dopravě. Policie jej vytvořila ve spolupráci se známým českým kreslířem Petrem Urbanem.

celá zpráva

13. 12. 2019 / Nemocnice Tábor, a. s.

Na Štědrý den nebude k dispozici Lékařská služba první pomoci pro dospělé

24. prosince 2019 nebude k dispozici Lékařská služba první pomoci pro dospělé! Přes veškerou snahu se bohužel nepodařilo obsadit tuto štědrodenní službu lékařské pohotovosti praktickými lékaři, do jejichž kompetence tato činnost patří.

celá zpráva

12. 12. 2019 / Nemocnice Písek, a. s.

Jihočeský kraj podpořil pohotovost i sociální lůžka písecké nemocnice

Více než 8 milionů korun – to je částka, kterou Jihočeský kraj podpořil píseckou nemocnici v letošním roce. Finance nemocnice využila na mzdy lékařů dětské a dospělé pohotovosti, na sociální pracovníky i na odborné vzdělání lékařů.

celá zpráva

11. 12. 2019 / Nemocnice Strakonice, a. s.

Nemocnice Strakonice, a.s. již potřetí za sebou obhájila akreditaci získanou v roce 2010

Ve středu 4. prosince potvrdila Nemocnice Strakonice, a.s. svou kvalitu úspěšným absolvováním auditu Spojenou akreditační komisí, o.p.s. Členové akreditační komise podrobně zkoumali jednotlivé nastavené postupy v lékařské a ošetřovatelské péči, posuzovali bezpečnost prostředí, personalistiku a úroveň vzdělávání zaměstnanců nemocnice. Šetřili, zda nemocnice plní všechny náročné legislativní požadavky a akreditační standardy kladené na nemocniční zařízení.

celá zpráva

05. 12. 2019 / Nemocnice Strakonice, a. s.

Nemocnice Strakonice, a.s. stěhuje prodejnu zdravotní techniky do vlastních prostor

V pondělí 9. prosince zahájí provoz v nových prostorách prodejna zdravotní techniky Nemocnice Strakonice, a.s. Odborné pracoviště se nyní bude nacházet přímo v areálu nemocnice – na adrese Radomyšlská 336.

celá zpráva

04. 12. 2019 / Jihočeské nemocnice, a. s.

Jihočeské nemocnice opět slaví úspěchy. Absolutním vítězem soutěže Nemocnice ČR 2019 je Nemocnice Strakonice, a.s.

Jihočeské nemocnice stále patří k absolutní špičce tuzemského zdravotnictví. Mimo jiné o tom svědčí i úspěchy v prestižním projektu Nemocnice roku, který pořádá nezisková organizace HealthCare Institute. Absolutním vítězem této soutěže se v roce 2019 stala Nemocnice Strakonice, a.s. V kategorii Finanční zdraví absolutní vítěz zvítězila Nemocnice České Budějovice, a.s. Obhájila tak své prvenství z loňského roku.

celá zpráva

21. 11. 2019 / Nemocnice České Budějovice, a. s.

Nemocnice České Budějovice, a.s. slavnostně zahájila přístavbu a přestavbu pavilonu CH. Práce na první etapě potrvají zhruba 900 dní

Pavilon CH Nemocnice České Budějovice, a.s. čekají významné změny. Nemocnice se pustila do jeho přestavby a přístavby, přičemž práce na první etapě by měly být dokončeny zhruba za 900 dní. Slavnostní zahájení prací se uskutečnilo ve čtvrtek 21. listopadu.

celá zpráva

20. 11. 2019 / Nemocnice Strakonice, a. s.

Pozvánka na společenské setkání k rozsvícení vánočního stromu

Hejtmanka Jihočeského kraje, předsedkyně dozorčí rady a předseda představenstva Nemocnice Strakonice, a.s. si Vás dovolují pozvat na společenské setkání k rozsvícení vánočního stromu v pondělí 25. listopadu 2019 v 16:00 v aromatické zahradě nemocnice za tónů koled v podání strakonických trubačů.

celá zpráva

19. 11. 2019 / Nemocnice Strakonice, a. s.

Nemocnice Strakonice, a.s. tradičně upozorňuje na důležitost správné indikace antibiotik

Nemocnice Strakonice, a.s. se již podvanácté připojuje k celoevropské kampani věnované problematice antibiotické léčby. V rámci iniciativy Evropský antibiotický den, která připadá na 18. listopad 2019, připomíná Mikrobiologická laboratoř prostřednictvím plakátů všem spolupracujícím lékařům v terénu a klinickým oddělením v nemocnici důležitost správné indikace antibiotik, tedy nutnost předepisovat tato cenná léčiva pouze na infekce způsobené vnímavými bakteriemi.

celá zpráva

18. 11. 2019 / Nemocnice Písek, a. s.

Osmá geriatrická konference

Za hojné účasti se uskutečnil už osmý ročník Geriatrické konference, kterou pravidelně pořádá Oddělení následné péče písecké nemocnice. Přednášky na této konferenci každým rokem přesahují do různých oborů, tentokrát se zabývaly eutanázií, spánkem, diagnostikou poruch polykání a výživou, což jsou témata, která se netýkají pouze seniorů.

celá zpráva

18. 11. 2019 / Nemocnice České Budějovice, a. s.

K Evropskému antibiotickému týdnu se tradičně připojí i Antibiotické středisko Nemocnice České Budějovice, a.s.

V pondělí 18. listopadu se uskuteční tradiční Evropský antibiotický den, který je pro svou významnost od roku 2012 prodloužen na Evropský antibiotický týden. K osvětové akci se každoročně připojuje také Antibiotické středisko Nemocnice České Budějovice, a.s. ve spolupráci s nemocniční lékárnou. Ani letos tomu nebude jinak.

celá zpráva