Jsme nemocnice,
kterým na Vás záleží.

Nemocnice Písek prohlubuje praktické dovednosti lékařů i mediků

Nemocnice Písek prohlubuje praktické dovednosti lékařů i mediků

Nemocnice Písek pomáhá rozvoji medicíny v tuzemsku. Rozšiřuje znalosti moderních postupů mezi lékaři jiných zdravotnických zařízení a k tomu prohlubuje praktické dovednosti mediků, jimž při studiu dlouhodobě chybí nácvik odborných metod. Pořádá pro ně bezplatné vzdělávací kurzy s praktickou ukázkou moderních technik.

 

„V Nemocnici Písek pořádáme bezplatné kurzy pro lékaře a studenty medicíny. Například na březen připravujeme Kurz ultrasonografie. Zajišťují jej naši anesteziologové, kteří ovládají jako jedni z mála v České republice i Evropě techniku umrtvení pod ultrazvukem – v současnosti nejefektivnější způsob anestezie při operacích. Tato technika zajišťuje největší přesnost při lokálním umrtvení, šetří zdraví pacientů a zároveň je zbavuje bolesti po dokončení operace. Řada lékařů v tuzemsku tuto metodu chce také ovládat a naši anesteziologové je školí. Stejně jako mediky, kteří při studiu lékařských fakult často postrádají nácvik praktických dovedností, jak vyplývá z každoročních dotazníkových šetření Spolku mediků,“ uvedl předseda představenstva Nemocnice Písek Jiří Holan.

Nemocnice Písek nabízí bezplatné odborné kurzy praktických dovedností studentům 4., 5. a 6. ročníků lékařských fakult a zároveň lékařům, kteří si na nich mohou osvojit nové medicínské postupy.

„Kurz ultrasonografie připravujeme v prostorách nemocniční kaple ve dvou termínech: 15. a 22. března. Účastníky seznámíme se základy ultrasonografie, diagnostikou akutních pacientů pomocí sono a ukážeme jim postupy zavádění kanyl pod ultrazvukovou kontrolou. Dále jim přiblížíme ultrazvukové přístroje pro potřeby regionální anestezie, techniky regionální anestezie a jejich využití v chirurgii, ortopedii a mamologii. Řekneme si, kdy je vhodné použít lokální anestezii namísto narkózy, a také si vyzkoušíme ultrazvukem navigované blokády jako moderní a efektivní postupy,“ přiblížil náplň několikahodinového kurzu Tomáš Piksa, primář Anesteziologicko-resuscitačního oddělení Nemocnice Písek, které kurz organizuje.

Umrtvení pod ultrazvukem není jedinou metodou, kterou si mohou lékaři a medici osvojit díky písecké nemocnici. Během Kurzu operačních technik, který zajišťuje Chirurgické oddělení, se zdokonalí v různých chirurgických metodách a technikách šití, při Kurzu porodu v gesci Gynekologicko-porodnického oddělení si zase nacvičí porod plodu i moderní vyšetření v těhotenství nebo během porodu. „Každý z těchto kurzů chceme uspořádat alespoň dvakrát do roka. O konkrétních termínech informujeme například na sociálních sítích, popřípadě dalšími digitálními cestami,“ dodal Jiří Holan.

 

POZVÁNÍ PRO MÉDIA: Zástupci médií si mohou v případě zájmu přijít Kurz ultrasonografie zdokumentovat.

 

TERMÍN KONÁNÍ KURZU: 15. 3. 2024

MÍSTO KONÁNÍ: budova kaple Nemocnice Písek (Karla Čapka 589, 397 01 Písek)

IDEÁLNÍ ČAS PRO MÉDIA: 11.00 – 12.00

 

Leták zde