Jsme nemocnice,
kterým na Vás záleží.

Nemocnice Písek má vyčíslený svůj přínos ekologii díky třídění elektroodpadu

Nemocnice Písek má vyčíslený svůj přínos ekologii díky třídění elektroodpadu

Nemocnice Písek se chová odpovědně a dlouhodobě se zaměřuje na šetrný přístup k životnímu prostředí. Že jde o významný příspěvek ekologii, dokládá například i vyúčtování třídění elektroodpadu za rok 2023. Jen díky množství odevzdaných elektrozařízení za loňský rok nemocnice uspořila 24,2 MWh elektřiny, 2222,28 litrů ropy, 227,7 m3 vody a 4,49 tun primárních surovin. Produkci skleníkových plynů snížila o 26,79 tun a produkci oxidu siřičitého, který způsobuje okyselování prostředí, o 410,8 kg.

Vyplývá to z environmentálního vyúčtování zpracovaného společností ASEKOL, která pro píseckou nemocnici zajišťuje sběr a recyklaci vysloužilých elektrozařízení. Nemocnice jí v roce 2023 předala ke zpracování více než 6 tun elektroodpadu, čímž významně přispěla ke snížení produkce skleníkových plynů a okyselování prostředí.

„Podle vyúčtování jsme uspořili tolik ropy, kolik spotřebuje běžný osobní automobil k ujetí 32.668 kilometrů. A tolik vody, kolik se spotřebuje při 3057 cyklech sprchování. Uspořených 24 MWh elektřiny zase odpovídá spotřebě elektrické energie rodiny ve standardním bytu přibližně za sedm a čtvrt roku,“ uvedl předseda představenstva Nemocnice Písek Jiří Holan.

Třídění elektroodpadu není jedinou aktivitou nemocnice s pozitivním dopadem na životní prostředí. Před více než deseti lety se její vedení vydalo cestou elektromobility a dieselové multikáry nahradilo tichými elektromobily. Technické oddělení nemocnice dnes využívá elektromobil se skříňovou nástavbou na svoz prádla, valník na svoz odpadu nebo na stěhování a víceúčelový nákladní elektromobil k údržbě areálu.

Ekologicky se nemocnice chová také ve spotřebě energie. „U budov v areálu jsme nechali postupně zateplit střechy, půdy, obvodové pláště a vyměnit okna. Zateplení nám pomohlo uspořit energii i snížit emise oxidu uhličitého. Do celého areálu i některých objektů jsme instalovali ekologické LED osvětlení, které spotřebuje méně elektrické energie. Investovali jsme do horkovodního vytápění, které přináší úspory v nákladech na teplo. Nedávno jsme také dokončili fotovoltaické systémy na střechách šesti budov v areálu a sedmý solární systém plánujeme dokončit v příštích měsících v rámci modernizace prádelny. Celkový instalovaný výkon všech systémů přesáhne 300 kilowatt-peaků a veškerou získanou solární energii spotřebujeme,“ řekl Jiří Holan.

*Environmentální vyúčtování je vypočítáváno pomocí studie životního cyklu výrobku (tzv. LCA – Life Cycle Assessment), která vypovídá o dopadech výroby a recyklace jednotlivých elektrozařízení na životní prostředí. Studie zohledňuje všech 6 skupin elektrospotřebičů, jejichž zpětný odběr kolektivní systém ASEKOL zajišťuje.

 

Certifikát zde