Jsme nemocnice,
kterým na Vás záleží.

Urgentní příjem jindřichohradecké nemocnice je tu pro pacienty s akutními zdravotními problémy už 10 let.

Urgentní příjem jindřichohradecké nemocnice je tu pro pacienty s akutními zdravotními problémy už 10 let.

Lékaři a sestry na urgentním příjmu Nemocnice Jindřichův Hradec měsíčně ošetří v průměru 2 200 pacientů. Před deseti lety, když urgent začínal, to bylo 900 pacientů. Personál je zde vždy připraven přijmout pacienty ve vážném stavu, ať už je do nemocnice dopraví zdravotnická záchranná služba nebo přicházejí sami.
Urgentní příjem byl v Nemocnici Jindřichův Hradec otevřen jako první v Jihočeském kraji v dubnu 2014. Dosud je po celé republice podobných pracovišť jen několik. „Princip urgentní medicíny je medicína pro život ohrožující stavy. Koncepce urgentu je správná, ale bohužel bývá často, stejně jako v jiných nemocnicích, pacienty nadužívána. Zhruba polovina pacientů ošetřených na urgentním příjmu by mohla navštívit svého registrujícího lékaře,“ popsal každodenní realitu primář urgentního příjmu MUDr. Filip Řeřicha.

Pro jaké pacienty je urgentní příjem určen
Urgentní příjem je určen pro všechny pacienty transportované do nemocnice zdravotnickou záchrannou službou a pro pacienty s akutními zdravotními problémy. „Nejčastěji ošetřujeme pacienty s bolestmi na hrudi, dušností, bolestmi zad a břicha, ale i s nejrůznějšími úrazy. Se vznikem iktového centra v Nemocnici Jindřichův Hradec se podílíme na prvotním a nejdůležitějším zajištění pacientů s akutní cévní mozkovou příhodou. Poslední dobou stále častěji přibývá pacientů s akutními psychickými problémy,“ vyjmenovala staniční sestra urgentního příjmu Hana Veselá, která je spolu s primářem MUDr. Řeřichou na pracovišti od úplného začátku. „Urgentní příjem v naší nemocnici často vyhledává hodně pacientů s akutním zhoršením chronických potíží, které doposud neřešili se svým praktickým lékařem, ačkoliv by to bylo vhodné. Prosíme tedy, aby pacienti jednali s rozumem, respektem a slušností. Jsme tady pro vás a svoji práci děláme rádi,“ shrnul primář urgentního příjmu Nemocnice Jindřichův Hradec MUDr. Filip Řeřicha.


Kdy využít služeb pohotovosti
Součástí urgentního příjmu v pavilonu E je i lékařská pohotovost sloužící pacientům, kteří mají akutní zdravotní problém. V provozu je ve všední dny od 18:00 do 21:00 a o víkendu od 9:00 do 18:00. Pohotovost je určena pro dospělé od 19 let věku. Pro děti a mladistvé je nepřetržitá dětská pohotovost v pavilonu F.

Sehraný tým
Na urgentním příjmu Nemocnice Jindřichův Hradec se ve službách střídají tři lékaři, patnáct sester a zdravotnických záchranářů a šest pomocných zdravotnických pracovníků. Urgentní příjem má halu s 5 expektačními lůžky a 2 ambulancemi. Pacienti jsou ukládáni na plně monitorovaná lůžka, kde je jim poskytnuta veškerá potřebná péče, včetně péče specialistů jiných odborností. Na lůžku je pacient odvezen i na rentgen, CT nebo další potřebná vyšetření. Součástí urgentního příjmu je i recepce, která se nachází ve vstupní hale pavilonu E. Zde probíhá první kontakt příchozích pacientů se sestrou.

Chystaná modernizace
V příštích letech je plánováno rozšíření urgentního příjmu. V rámci modernizace urgentu je počítáno s přístavbou k budově E a s úpravou vstupní haly před urgentním příjmem včetně rozšíření recepce. Modernizace má za cíl zvýšit kapacitu expektační části urgentu, optimalizovat příjem pacientů a rozšířit a zkvalitnit čekací prostory příjmové ambulantní části.