Jsme nemocnice,
kterým na Vás záleží.

Vysvětlení ceny za PCR vyšetření v jihočeských nemocnicích pro samoplátce

Vysvětlení ceny za PCR vyšetření v jihočeských nemocnicích pro samoplátce

Od 15. května platí cenový předpis MZ ČR 8/2020/CAU, který stanovuje maximální cenu za mikrobiologické vyšetření metodou PCR na COVID-19 (jde o přímý průkaz viru) a cenu za odběr biologického materiálu v souvislosti s COVID-19. Cena za mikrobiologické vyšetření se skládá ze dvou výkonů s maximální cenou 760 Kč a 914 Kč, celkem tedy 1674 Kč. Cena za odběr biologického materiálu je 82 Kč. Celkem tedy je cena za regulované výkony 1756 Kč. To ale nejsou všechny náklady spojené s testem PCR a jeho výsledkem. To, co ale není nikde uvedeno ani zmíněno, jsou další náklady spojené s poskytnutím tohoto výkonu. Jedná se o administrativní výkony spojené s objednáním, zadáním žádanky do systému, s vytištěním a dodáním certifikátu o výsledku. Dále se jedná o náklady na odběrové místo.

Nemocnice hradí zvýšené náklady na materiál a osobní ochranné pomůcky, zejména rukavice, obleky, respirátory, dezinfekci, náklady na pronájem odběrového místa, jeho vytápění, jeho dezinfekci, likvidaci infekčního odpadu, SW náklady na odesílání SMS s výsledkem a další režie. Dalším nákladem jsou zvýšené mzdové náklady za práci přesčas a o víkendech. Tyto dohromady tvoří druhou část kalkulace nákladů a mohou se mírně lišit nemocnice od nemocnice. Třeba i proto, že některá nemocnice nese náklady na transport vzorků do externí laboratoře.

S ohledem na tyto skutečnosti nebudeme měnit ceny za PCR testy pro samoplátce.

Pokud bychom je měli účtovat včetně všech výše zmíněných ostatních nákladů za cenu pouze laboratorních prací, pak bychom tuto službu nemohli nadále poskytovat.

Ukázka kalkulace ceny zde