Jsme nemocnice,
kterým na Vás záleží.

Týden rizik malnutrice

Týden rizik malnutrice

Týden rizik malnutrice je osvětové iniciativa, která je  součástí celosvětového projektu "Malnutrition Awareness Week". V České republice kampaň organizuje Aliance pro nutriční péči (www.apnp.cz), o.p.s.. Kampaň probíhá pod záštitou Ministerstva zdravotnictví ČR.

Týden rizik malnutrice proběhne od 6. do 12. listopadu 2023. Cílem je upozornit širokou laickou i odbornou veřejnost na to, že malnutrice je vážným problémem, který negativně ovlivňuje přežívání pacientů a významně zvyšuje náklady na zdravotní péči, a že tento problém lze efektivně řešit

V týdnu kampaně bude spuštěna nová verze webu www.RizikaMalnutrice.cz s rozšířeným obsahem pro laickou veřejnost, která obsahuje informace o výživě při různých onemocněních, praktické návody, jak si pomoci a kalkulačku rizika.

Nově bude vytvořena sekce pro zdravotnické odborníky. Obsahem odborné části webu budou informace o příčinách a důsledcích malnutrice, návody a postupy, jak malnutrici diagnostikovat a léčit, včetně komplexního léčebného přístupu u různých stavů s využitím všech možností nutriční intervence.