Jsme nemocnice,
kterým na Vás záleží.

Táborská nemocnice obhájila akreditaci

Táborská nemocnice obhájila akreditaci

Ve dnech 2. - 4. 11. 2022 proběhlo v Nemocnici Tábor, a.s. akreditační šetření zahrnující hodnocení kvality a bezpečí poskytované péče. Na další tři roky nemocnice Certifikát hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče obhájila. Spojená akreditační komise, o.p.s., nám toto významné ocenění udělila již popáté. Obhájení certifikátu je důkazem, že jsou dlouhodobě zaváděny, dodržovány a kontrolovány postupy správné praxe v nemocnici. Normy jsou nastaveny tak, aby se pacient a jeho blízcí vždy potkali v naší nemocnici s kvalitní péčí.