Jsme nemocnice,
kterým na Vás záleží.

Strakonická onkologie získala možnosti léčit nejmodernějšími léky

Strakonická onkologie získala možnosti léčit nejmodernějšími léky

Ve strakonické nemocnici vzniklo Regionální onkologické centrum (ROC). Regionální onkologická centra úzce spolupracují se svými územně příslušnými Komplexními onkologickými centry (KOC) a tato předávají část svého lékového portfolia (seznam léků stanovuje Dohoda VZP a České onkologické společnosti ČLS JEP) k používání do ROC. ROC Nemocnice Strakonice a.s. spolupracuje se svým spádovým KOC Nemocnice České Budějovice, a.s. Díky tomu může Onkologická ambulance poskytovat pacientům vysoce specializovanou léčbu rakoviny zatím několika vybranými nejmodernějšími léky. Za tou museli ještě v loňském roce v plné šíři cestovat do Komplexního onkologického centra (KOC) v Českých Budějovicích. Pokud je nyní tato léčba multidisciplinárním týmem lékařů v KOCu předepsána pacientům ze Strakonicka, mohou ji podstoupit v blízkosti svého bydliště. Do budoucna se bude spektrum léků podávaných v ROC dále rozšiřovat. „Aby nemocnice získala od Všeobecné zdravotní pojišťovny statut Regionálního onkologického centra, musela splnit především personální, ale také technické a odborné požadavky,“ uvedl ředitel nemocnice MUDr. Tomáš Fiala, MBA.

Péči o onkologické pacienty v Nemocnici Strakonice zajišťují dva zkušení lékaři. Pacienti, kteří se aktuálně léčí se zhoubným nádorem, docházejí do Onkologické ambulance na pravidelné kontroly. V aplikační místnosti jsou nemocným podávány infuze chemoterapie a nově mohou být podávány i vybrané tzv. centrové léky.  „Moderní onkologická léčba umí zacílit pouze na nádorovou buňku, kterou je potřeba zničit (= tzv. biologická léčba), moderní imunoterapie "učí" reagovat imunitní systém pacienta tak, aby sám začal proti nádorovým buňkám bojovat,“ vysvětluje hlavní výhody moderních onkologických léků vedoucí lékař strakonické Onkologické ambulance MUDr. Václav Janovský.

Každý rok projde strakonickou onkologií na tisíc pacientů. Nejčastěji podstupují léčbu národů prsu, prostaty, trávicího traktu, plic  a melanomu. Onkologická ambulance jim poskytuje komplexní péči a léčbu nejen díky erudovaným lékařům, ale také díky technickému zázemí, ve kterém mohou farmaceuti bezpečně připravovat infuze s cytostatiky, tedy infuze, podávané pacientům při chemoterapii.

Regionální onkologické centrum je už třetím tzv. centrovým pracovištěm strakonické nemocnice. Centrová pracoviště pacientům poskytují vysoce odbornou a specializovanou péči. Ve Strakonicích ji pacienti využívají také v oblasti očního lékařství v Centru péče o zrak (léčba zadního segmentu oka u „Věkem podmíněné makulární degenerace“) a na Neurologickém oddělení ji poskytuje „Centrum pro diagnostiku a léčbu bolestí hlavy“. V principu u tohoto druhu zdravotní péče jde o soustředění poskytování špičkových výkonů pacientům se závažnými a méně častými nemocemi do specializovaných pracovišť. Toto uspořádání umožňuje lepší uplatnění medicínské erudice, využití přístrojové techniky a kvalitnější farmakoterapii.