Jsme nemocnice,
kterým na Vás záleží.

Strakonická nemocnice zvyšuje připravenost personálu na případný útok aktivního střelce

Strakonická nemocnice zvyšuje připravenost personálu na případný útok aktivního střelce

Dne 23. května 2024 proběhne v Nemocnici Strakonice rozsáhlé policejní cvičení, jehož cílem je nastavit a prověřit postupy pro případ, kdy by nemocnici napadl aktivní střelec. Toto cvičení bude simulovat reálnou situaci a proběhne v prostorech chirurgické ambulance v pavilonu operačních oborů.

Cvičení se uskuteční ve čtvrtek 23. května 2024 od 11:00 do 14:00 hodin. Jeho hlavním cílem je edukace nemocničního personálu, který si osvojí základní praktické dovednosti při zvládání této kritické situace. Dobrá připravenost personálu může v krizové situaci ochránit nejen je samotné, ale i zdraví a životy pacientů a jejich doprovodu.

„Bezpečnost našich pacientů a personálu je pro nás prioritou. Toto praktické cvičení nám umožní lépe se připravit na mimořádné situace a zajistit, že naši zaměstnanci budou schopni efektivně reagovat. Teoretickou přípravou na krizové situace prošli zaměstnanci už začátkem letošního roku,“ uvedl náměstek ředitele Nemocnice Strakonice, MUDr. Michal Pelíšek, MBA.

Změny v provozu nemocnice dne 23. května 2024:

Chirurgické ambulance:
- Standardní provoz do cca 10:00 hodin.

- Po 10. hodině bude provoz akutní chirurgické ambulance přesunut do diabetologické ambulance (jižní křídlo pavilonu operačních oborů, přízemí jižního křídla).

- Provoz odborné chirurgické urologické poradny bude na celé dopoledne přesunut do Očkovacího centra (budova lékárny v areálu nemocnice, 1. patro).

Vstup do budovy pavilonu operačních oborů:
- V době cvičení, prosím, využívejte přednostně vstup přes jižní křídlo (vstup naproti prodejně zdravotnických prostředků).

Nemocnice Strakonice děkuje všem pacientům a návštěvníkům za pochopení a spolupráci během tohoto důležitého cvičení.