Jsme nemocnice,
kterým na Vás záleží.

Sociální pracovnice radí rodinám s následnou péčí o nemohoucí pacienty

Sociální pracovnice radí rodinám s následnou péčí o nemohoucí pacienty

Lidé v sociální tísni, kteří jsou ze zdravotních důvodů hospitalizováni v písecké nemocnici, mohou využít bezplatné sociální poradenství. Nemocnice za tímto účelem zaměstnává zdravotně sociální pracovnice, které pacientům v tíživé životní situaci pomohou například zprostředkovat následný pobyt v sociálních zařízeních nebo zajistit pečovatelské a asistenční služby v rámci domácí péče.

Lucie Hofmanová a Hana Opelková jsou dvě milé dámy, které lze často vidět s telefonem u ucha. V Nemocnici Písek zajišťují sociálně-právní poradenství ve vztahu k onemocnění nebo k jeho následkům. Zajišťují například pomoc seniorům, dlouhodobě nemocným, invalidním a hendikepovaným občanům, pro něž obvolávají různá sociální zařízení. Pacientům pomáhají s vyřízením další potřebné péče, kterou budou potřebovat po propuštění ze zdravotnického zařízení.

„Otázky spojené s budoucností je nutné vyřešit už během hospitalizace. A netýká se to jen klientů Oddělení sociálních lůžek, nýbrž pacientů všech oddělení naší nemocnice,“ uvedl ředitel Nemocnice Písek Jiří Holan.

Zdravotně sociální pracovnice se starají o budoucnost pacientů, kteří se v důsledku své nemoci nebo onemocnění blízkých ocitli v nepříznivé sociální situaci, případně jsou touto situací ohroženi. Na základě spolupráce s rodinnými příslušníky, veřejnými institucemi, případně i soudy odborně posoudí situaci konkrétního pacienta a navrhnou vhodnou pomoc. Dále pro něho vyřídí například sociální dávky, příspěvky na péči, pomohou s vyřízením výplaty důchodu nebo s opatrovnictvím. Rodinným příslušníkům poradí se sociální péčí. Administrativně vedou dokumentaci klientů sociálních lůžek a podílejí se na přípravě plánu individuální péče. Pomáhají s administrativním vyřízením další péče i příspěvku na ni. Aby byly v oblasti sociální péče neustále v obraze, jsou členkami profesního svazu sociálních pracovníků v sociálních službách pod Asociací poskytovatelů sociálních služeb České republiky.

„Nejčastěji se na nás obracejí z interního a neurologického oddělení. Zpravidla nás kontaktuje lékař nebo sestra kvůli pacientovi, který se ani po ukončení léčby nebude schopen sám o sebe postarat. Naším úkolem je například zjistit, zda žije sám nebo ve společné domácnosti s někým, kdo o něho bude pečovat, poradit rodině, jakou další pomoc při péči lze využít, popřípadě pomoci s umístěním do zařízení sociální péče,“ říká Lucie Hofmanová.

Pacientům, jejichž stav už není akutní, ale stále vyžaduje zdravotní péči, slouží Oddělení následné péče písecké nemocnice. Pobyt na něm není časově omezen a vyplývá z potřeby zdravotního stavu nemocného. V nemocnici lze dále využít 20 sociálních lůžek – na stejnojmenné oddělení jsou přijímáni pacienti z akutních nebo následných lůžek písecké nemocnice. Pobyt na sociálních lůžkách si klient částečně hradí sám a zůstává tam do doby umístění do jiného sociálního zařízení, nebo propuštění do domácího prostředí. „Vyřizujeme pro ně administrativní záležitosti a provádíme aktivizační programy,“ dodala Lucie Hofmanová.