Jsme nemocnice,
kterým na Vás záleží.

Písecká nemocnice zavádí jednodenní péči

Písecká nemocnice zavádí jednodenní péči

Pacienti písecké nemocnice budou moci po některých operacích své lůžko opustit do 24 hodin od svého přijetí. Odejít domů krátce po zákroku jim bude umožněno například po šetrné operaci kýly, křečových žil, prsů, žlučníku a hemoroidů. Tyto úkony plánuje vedení nemocnice provádět v rámci jednodenní chirurgické péče, kterou od letošního roku hradí zdravotní pojišťovny.

„V naší nemocnici už máme připravené spektrum chirurgických zákroků, které do hrazené jednodenní péče dokážeme zahrnout. Jedná se zejména o operace kýly, varixů neboli křečových žil, prsů, žlučníku a hemoroidů. Úhradu těchto výkonů nyní smluvně řešíme se zdravotními pojišťovnami. Zároveň připravujeme seznam dalších malých zákroků, konkrétně gynekologických a ortopedických, o nichž budeme s pojišťovnami jednat. Do jednodenní péče přitom budeme chtít zahrnout hysteroskopii – vyšetření děložního hrdla a dutiny a případné odebrání vzorku tkáně nebo odstranění nežádoucích útvarů z této části těla, konizaci – odstranění části děložního hrdla, a zavádění pásek proti inkontinenci. Z ortopedických zákroků pak například artroskopii, operaci karpálních tunelů , nebo nápravu vbočených palců,“ uvedl předseda představenstva Nemocnice Písek Jiří Holan.

Písecká nemocnice se na krátkodobou péči zaměřuje už řadu let. Do léčby zavádí nejmodernější osvědčené metody, které jsou k tělu nemocných co nejvíce šetrné, a dobu hospitalizace pacientů se snaží zkracovat na minimum. Protože v naší nemocnici některé výkony jednodenní péče už v tomto režimu provádíme, v návaznosti na jejich zařazení do úhradové vyhlášky nepředpokládáme větší organizační změny,“ řekl Jiří Holan.

Jednodenní péče v chirurgii je nově zařazena do úhradové vyhlášky od letošního ledna. Mezi její největší výhody patří krátkodobá hospitalizace, možnost doléčení doma, rychlejší hojení a méně komplikací, zejména infekčních, a dále snížení čekací doby na výkony. Nejedná se o akutní péči, jednodenní úkony jsou vždy plánované. „O tom, zda pacient může podstoupit zákrok formou jednodenní péče, definitivně rozhoduje lékař zdravotnického zařízení poskytujícího tuto péči. Na základě předoperačního vyšetření zhodnotí zdravotní stav pacienta a posoudí míru rizika plánovaného zákroku,“ sdělil Pavel Malina, náměstek Nemocnice Písek pro zdravotní péči.