Jsme nemocnice,
kterým na Vás záleží.

Otevření odběrového centra pro dárce krve v Táboře

Otevření odběrového centra pro dárce krve v Táboře

Nemocnice Tábor, a.s. otevírá odběrové centrum pro dárce krve v Táboře. Odběrové centrum bude otevřeno v upravených prostorách přízemí polikliniky Světlogorská 2764 v Táboře. Slavnostní otevření proběhne 10. 6. 2020 pro pozvané hosty od 10.00 hodin a pro veřejnost od 12.00 do 14.00 hodin.

Dárci krve z Tábora a okolí jistě uvítají otevření odběrového centra v Táboře, nebudou již muset dojíždět do okolních měst. Odběrové centrum pro dárce krve bude otevřené každý čtvrtek. Odběry krve budou dárcům prováděny od 7.00 do 10.00 a od 12.00 do 15.00 hodin. Případní zájemci se mohou registrovat na www.nemta.cz – oddělení – odběrové centrum, na tel. +420770169347, nebo na emailové adrese darujkrev@nemta.cz.  

Odběr krve je bezplatný.

Spolu s Českým červeným křížem se na Vás těší tým pracovníků odběrového centra Nemocnice Tábor, a.s.