Jsme nemocnice,
kterým na Vás záleží.

Omezení provozu Nemocnice Prachatice, a. s., během července po dobu realizace nezbytných stavebních investic

Omezení provozu Nemocnice Prachatice, a. s., během července po dobu realizace nezbytných stavebních investic

Vážení,

dovolte nám, abychom Vás předem informovali o připravovaném omezení provozu a operativy v prachatické nemocnici o letošních prázdninách.  

Po dobu pandemie covid-19 narostla u personálu nevybraná dovolená a nebylo možno realizovat řadu drobných i větších stavebních prací na odděleních nemocnice.

S ohledem na tyto skutečnosti, počty nevybrané dovolené i personální stavy na odděleních jsme se rozhodli, že naplánujeme nutné stavební práce na centrální jednotce intenzivní a resuscitační péče (JIRP) a operačních sálech právě na léto, kdy je provoz nejmenší. Z výše uvedených důvodů jsme proto nuceni uzavřít operační sály a porodnici, a to od 8. 7. 2022 ráno do 4. 8. 2022 ráno. Za této situace nebudeme schopni provádět operační výkony ani porody, a to plánované ani akutní.

Na operačních sálech budou provedeny stavební úpravy, na dvou sálech proběhne montáž nových světel a nové laminární proudění a dále dojde k výstavbě oddělovací zdi mezi sály a budoucí ortopedickou JIP.

Poslední rodičky budeme moci odrodit 8. 7. 2022 a zůstanou u nás na lůžkovém oddělení do odchodu poslední pacientky domů do 15. 7. 2022.

Gynekologicko-porodnické oddělení a novorozenecké oddělení bude od 15. 7. 2022 do 3. 8. 2022 zcela uzavřeno. Oddělení budou vymalována, stejně jako JIRP, chirurgie, ortopedie a interna II. Po dobu uzavírky na gynekologickém a porodnickém oddělení budou opravena lina a provedeny další drobné práce. Na Interně 2 již probíhá rekonstrukce sprchových koutů a hygienického zázemí. Interní pacienti jsou přesunuti na oddělení následné péče.

Cílem všech úprav je zlepšit stav interiéru na odděleních pro pacienty i personál a připravit zázemí pro navýšení operativy na podzim, zejména pro ortopedické výkony TEP. Rovněž tím umožníme personálu vybrat část staré nevybrané dovolené z covidového období. Péče o akutní pacienty bude přesměrována do sousedních nemocnic, zejména do Nemocnice České Budějovice, a.s. Ambulantní provoz bude v provozu i nadále. Bude-li diagnostikován pacient k operaci, bude přeložen do Nemocnice České Budějovice, a.s. Informována je a bude ještě detailněji i ZZS Jčk stran transportu urgentních pacientů a jejich směřování.

Od 4. srpna 2022 po dokončení všech prací plánujeme návrat do normálního provozu a k veškeré operativě i porodům. Stanice i porodnice budou otevřené a pacienti dostanou stejný rozsah péče, na který jsou zvyklí.

Děkujeme za pochopení a omlouváme se za případné komplikace.

 

 Ing. Michal Čarvaš, MBA  a  MUDr. František Stráský  

předseda představenstva  a člen představenstva

Nemocnice Prachatice, a.s.