Jsme nemocnice,
kterým na Vás záleží.

Nový primář Gynekologicko-porodnického odd. Nemocnice Strakonice, a. s.

Nový primář Gynekologicko-porodnického odd. Nemocnice Strakonice, a. s.

Více než dvanáct let zastával post primáře Gynekologicko-porodnického oddělení MUDr. Václav Vlášek, který nadále bude s kolegy v kratším úvazku spolupracovat. Novým šéfem tohoto velmi důležitého oddělení se stává od 1. ledna 2024 primář MUDr. Přemysl Chalupa.

Kolegovi Přemyslu Chalupovi v jeho nové roli přejeme hodně úspěchů a radosti v  náročné specializaci. Současně velmi děkujeme bývalému primáři doktoru Václavu Vláškovi za jeho invenci, inovaci a rozvoj oboru ve Strakonicích.

No, a silvestrovsko-novoroční vzkaz pro pacientky našeho širokého regionu – snad si nebudete plést příjmení našich primářů v situaci, kdy šéf chirurgie i gynekologie s porodnicí je mají shodná. Rozhodně však nejde o tytéž odborníky, chirurgický šéf je křestním jménem Radek.