Jsme nemocnice,
kterým na Vás záleží.

Nová gama kamera – přínos pro pacienty i lékaře

Nová gama kamera – přínos pro pacienty i lékaře

Oddělení nukleární medicíny strakonické nemocnice získalo novou gama kameru. Diagnostický systém SPECT/CT umožní provádět vyšetření v lepší diagnostické kvalitě. Součástí dodávky za více než 27 milionů korun byl také laminární box a příslušenství. Finance na pořízení nového přístroje Nemocnice Strakonice získala z operačního programu Ministerstva pro místní rozvoj REACT-EU. 

Oddělení nukleární medicíny představuje důležitou součást diagnostického komplementu nemocnice. Poskytuje scintigrafická vyšetření pro lůžková oddělení i odborné ambulance. Početně nejvýznamnější skupinu vyšetření tvoří scintigrafie skeletu, častým vyšetřením je zjišťování průtoku krve plícemi a srdečním svalem, vyšetření ledvin, štítné žlázy, příštítných tělísek, značení sentinelových uzlin u nádorů prsu. Výsledky scintigrafických vyšetření představují přínos především pro onkologii, nefrologii, kardiologii, ortopedii, neurologii či chirurgii.

Nové hybridní SPECT/CT od firmy Siemens umožňuje doplnit scintigrafické vyšetření i CT vyšetřením s nízkou dávkou radiačního zatížení. „Nový přístroj umožní provádět nukleárně-medicínská vyšetření v lepší diagnostické kvalitě a zvýší diagnostickou výtěžnost prováděných vyšetření. Včasná diagnostika umožní zahájit potřebnou léčbu již v samém počátku onemocnění a tím zvýšit šanci na vyléčení,“ uvedla k výhodám nového zařízení primářka Oddělená nukleární medicíny MUDr. Martina Hlinková.

Výhoda nově instalovaného přístroje spočívá v propojení dvou vyšetřovacích modalit. Scintigrafické vyšetření ozřejmí funkční stav tkáně nebo orgánu. Vyšetření CT poskytne informaci o struktuře tkáně nebo orgánu. Kombinace dvou typů vyšetření poskytne zdravotníkům detailnější informace a tím umožní přesnější zacílení léčby. Pacienti jsou na SPECT/CT většinou vyšetřováni v poloze vleže, ale detektory lze nastavit i pro vyšetření v poloze vsedě, vstoje či pro vyšetření na vozíku. Vyšetření mohou podle typu studie probíhat současně oběma detektory nebo jen jedním z nich. Konstrukce nového SPECT/CT umožňuje i vyšetření rozměrnějších pacientů.

Historie nukleární medicíny se ve strakonické nemocnici píše od roku 1971. Je jedním z pouhých dvou pracovišť nukleární medicíny v Jihočeském kraji.  „Spádová oblast zahrnuje okresy Strakonice, Písek, Prachatice, částečně Tábor, dále pak Sušicko a Horažďovicko. V dnešních prostorách sídlí od roku 2006. Ročně je na oddělení vyšetřeno více než 1000 pacientů,“ uvedl při slavnostním zahájení provozu nového SPECT/CT ředitel Nemocnice Strakonice, a.s., MUDr. Bc. Tomáš Fiala, MBA. V Jihočeském kraji jsou pouze dvě nemocnice, které disponují všemi třemi velkými zobrazovacími technikami, tedy magnetickou rezonancí, gama kamerou a CT. Jsou to právě nemocnice ve Strakonicích a v Českých Budějovicích.