Jsme nemocnice,
kterým na Vás záleží.

Nemocnice Prachatice uvedla do provozu nové CT

Nemocnice Prachatice uvedla do provozu nové CT

V minulých dnech byl v Nemocnici Prachatice, a.s. nainstalován a uveden do plného provozu nový CT přístroj v hodnotě 15,6 mil. Kč. Jedná se již o třetí CT (počítačová tomografie) v řadě.

Dosavadní stroj sloužil od roku 2009 nepřetržitě až do letošní plánované výměny. "Nový přístroj Canon Prime SP je multidetektorový přístroj s fyzickými 80 řadami detektorů v ose Z, který při jedné otáčce vytváří najednou 160 CT snímků,“ uvedl předseda představenstva Nemocnice Prachatice, a.s. Ing. Michal Čarvaš, MBA.

„Nejdůležitějším přínosem nového stroje pro pacienty je podstatně nižší radiační zátěž a zároveň vyšší kvalita CT obrazů, a to díky využití umělé inteligence (DEEP LEARNING RECONSTRUCTION) a iterativní rekonstrukce dat nejvyšší kategorie," upřesnil primář Radiodiagnostického oddělení MUDr. Roman Čerkl. 

Další modul přístroje podporuje tvorbu detailních obrazů cévních struktur s přímou podporou digitální subtrakce.  Všechna data následně zpracovávají diagnostické stanice se speciální softwarovou výbavou pro vyšetření plic, cévního systému, virtuální endoskopie
a trojrozměrné rekonstrukce. 

Přístroj byl pořízen i díky finanční podpoře Jihočeského kraje.