Jsme nemocnice,
kterým na Vás záleží.

Nemocnice Písek má jako jediná na jihu Čech akreditaci oboru urogynekologie

Nemocnice Písek má jako jediná na jihu Čech akreditaci oboru urogynekologie

Urogynekologické centrum Nemocnice Písek, které patří v oblasti řešení inkontinence, sestupů dělohy, pochvy a dalších potíží pánevního dna mezi největší pracoviště v celé České republice, získalo akreditaci. Vedle diagnostiky a léčby pacientek může v oboru urogynekologie nově zajišťovat i odborné vzdělávání lékařů – jako jediné pracoviště svého druhu na jihu Čech. Akreditace je příslibem přílivu nových lékařů do Písku a dalšího růstu urogynekologického centra.

Urogynekologické centrum patří v posledních 10 letech k tuzemské špičce. Jeho služby představují komplexní spektrum výkonů na pánevním dně, ať už z důvodu inkontinence, nebo kvůli sestupu pánevních orgánů. Vedle zákroků bránících úniku moči se jedná o poševní plastiky, fixace pochvy nebo dělohy speciálními vaginálními závěsy, zavádění podpůrných sítěk z břišního přístupu – laparoskopicky. V léčbě užívá nejmodernější postupy a metody, například laparoskopickou promontofixaci, což je sice složitá, ale maximálně šetrná a velmi účinná metoda v řešení sestupů pánevního dna. Šetrnou, velmi účinnou a rychlou metodou řeší také inkontinenci (únik moči), která postihuje až 40 procent žen. Využívá k ní tzv. tahuprostou pásku, kterou zavede mezi pochvu a močovou trubici.

Lékaři zde každoročně provedou zhruba 230 operací v souvislosti s inkontinencí a 80 operací pro pánevní sestupy. „Na tomto pracovišti pacientky vyšetřujeme, operujeme a posléze také sledujeme. Některá gynekologická pracoviště se této problematice věnují spíše okrajově, popřípadě provádějí jen některé typy výkonů. Na našem pracovišti přistupujeme k léčbě každé pacientky individuálně a výkon pro ni plánujeme doslova na míru. V kvalitě práce i rozsahu zkušeností operatérů se řadíme k české špičce,“ uvedl předseda představenstva Nemocnice Písek Jiří Holan.

„Získání akreditace nám vedle diagnostiky a léčby pacientek nově umožňuje i vzdělávat lékaře v oboru urogynekologie, který je nástavbou základního oboru gynekologie a porodnictví. Pomůže to zejména mladším kolegům, kteří za získáním specializace nebudou muset jezdit po mnoho měsíců mimo region, například do Prahy. V konečném důsledku pak očekáváme vzestup počtu atestovaných urogynekologů v naší nemocnici, což pomůže budoucímu rozvoji centra,“ sdělil Michal Turek, vedoucí Urogynekologického centra a primář Gynekologicko-porodnického oddělení Nemocnice Písek.

Za úspěšným absolvováním akreditace k urogynekologickému specializačnímu vzdělávání podle něho stál nejen vysoký počet výkonů na ženském pánevním dně, ale zejména kvalita a komplexnost píseckého pracoviště. „Naši urogynekologové mají velkou podporu celé nemocnice, mohou využívat veškeré spektrum vyšetřovacích metod, včetně urodynamiky – vyšetření funkce močového měchýře a cest na základě průtoku moči, nebo specializovaného ultrazvuku. Získání akreditace je završením dlouholetého procesu růstu tohoto oboru v písecké nemocnici a uznáním práce lékařů,“ řekl Michal Turek.

Urogynekologické centrum písecké nemocnice, největší pracoviště svého druhu v Jihočeském kraji, je tak i jediným místem v regionu s akreditací vzdělávání tohoto oboru. Nemocnice Písek má pro postgraduální vzdělávání akreditované i další odbornosti. „Písecká nemocnice zajišťuje absolventům medicíny odborné vzdělávání v oborech anesteziologie, gynekologie a porodnictví, chirurgie, interna, lékárenství, neurologie, ortopedie, patologie, pediatrie a radiologie. U těchto oborů zajišťuje i navazující specializační vzdělávání, které navíc umožňuje, vedle již zmíněné urogynekologie, v oborech hematologie a transfuzní lékařství, gastroenterologie, geriatrie, rehabilitační a fyzikální medicína, klinická biochemie,“ dodal Jiří Holan.