Jsme nemocnice,
kterým na Vás záleží.

Nemocnice Jindřichův Hradec postaví moderní pavilon paliativní péče

Nemocnice Jindřichův Hradec postaví moderní pavilon paliativní péče

Jihočeský kraj dal zelenou projektu výstavby pavilonu paliativní péče v rámci jindřichohradecké nemocnice. Krajské zastupitelstvo schválilo dnes 20. června financování první etapy výstavby i závazek financování do dalšího roku. Projekt výstavby pavilonu paliativní péče je výsledkem bezmála osmileté organizační a projekční práce. Představuje vyvrcholení snah nemocnice a vedení Jihočeského kraje o rozvoj paliativní péče v našem regionu. 

„Koncepce pavilonu je záměrně nepodobná nemocničním budovám. Cílem záměru je vytvoření pracoviště, které nebude mít charakter klasického nemocničního zdravotnického zařízení a bude organicky umožňovat maximální sociální interakci klientů s jejich blízkými, včetně psychologické a spirituální podpory,“ popsal ředitel nemocnice MUDr. Vít Lorenc, MBA. To vše bude realizováno v moderním a komfortním prostředí v klidné městské části na ulici Italských legií. Projekt počítá se čtrnácti jednolůžkovými pokoji se zázemím pro možnost pobytu pacientovy rodiny a blízkých. K dispozici bude i velká terasa. Nedílnou součástí pavilonu budou i ambulantní provozy paliativní a podpůrné péče. Pavilon bude stát v místě budovy bývalé LDN v blízké vzdálenosti od nemocnice. Bude plně využívat technického zázemí nemocnice a z energetického hlediska se bude jednat o pasivní stavbu.

Pokud půjde vše podle plánu, měl by se pavilon začít stavět už v září 2024 a hotovo by mohlo být do konce roku 2025. Předpokládané náklady jsou ve výši zhruba 100 mil. Kč a budou hrazeny částečně z vlastních zdrojů. Většinu peněz (celkem 82,5 mil. Kč) poskytne Jihočeský kraj.

V současné době je v Nemocnici Jindřichův Hradec oddělení sociální a paliativní péče, kde je poskytována péče pro těžce nemocné pacienty pod vedením MUDr. Evy Zýkové a MUDr. Filipa Řeřichy. V celém období příprav stavby pavilonu paliativní péče docházelo ke školení nelékařského zdravotnického personálu a tento rok byl tým rozšířen o algeziologa MUDr. Pavla Kroutila.