Jsme nemocnice,
kterým na Vás záleží.

Nemocnice Dačice získala na další tři roky Certifikát kvality a bezpečí

Nemocnice Dačice získala na další tři roky Certifikát kvality a bezpečí

Dne 19. října 2018 probíhala v Nemocnici Dačice celodenní reakreditační kontrola komise odborníků České společnosti pro akreditaci ve zdravotnictví s.r.o. Pracovníci se zde sešli po třech letech od první akreditace v roce 2015. Procházeli všechny provozy nemocnice a kontrolovali procesy, postupy, zkoušeli zaměstnance z odborných problematik, vnitřních předpisů a tak dále.

Od udělení akreditačního certifikátu v roce 2015 jsme průběžně zlepšovali své postupy a procesy, učili se nové metody a zaváděli je do praxe. Zdravotnický personál zlepšoval svou zdravotnickou dokumentaci, zaváděli jsme do vnitřních předpisů novou legislativu a následně i do praxe na pracovištích. Je to nekonečný běh, který se může někomu zdát zbytečný, ale pro poskytovatele zdravotních služeb je to proces nezbytný,“ říká předsedkyně představenstva Nemocnice Dačice MUDr. Miroslava Člupková, MBA, LL.M.

Nemocnice Dačice dbá na kvalitu poskytovaných služeb pacientům a na jejich bezpečí v nemocnici. „Proto ráda touto cestou děkuji všem zaměstnancům Nemocnice Dačice na všech pracovištích za jejich osobní podíl na získání Certifikátu kvality a bezpečí na další tři roky. Naše práce nekončí, musíme pokračovat dál a trvale zajišťovat kvalitní poskytování zdravotních služeb, a proto je tento výsledek tak potěšující,“ uzavírá MUDr. Miroslava Člupková, MBA, LL.M.