Jsme nemocnice,
kterým na Vás záleží.

Motivační program a jeho úspěch v táborské nemocnici

Motivační program a jeho úspěch v táborské nemocnici

Rozšiřujeme naše týmy lékařů a sester o mladé lidi. Nabízíme možnost pracovního uplatnění v širokém spektru oborů poskytované péče. Kromě základních oborů - interny, chirurgie, gynekologie a pediatrie, také v oborech ARO, ortopedie, plicní, psychiatrie, infekce, urologie, ORL, onkologie, rehabilitace a dalších oborech včetně komplementu -  biochemie, hematologie a krevní banky, mikrobiologie, patologie a RDG. Prostřednictvím projektu „Vybavení návazné péče Nemocnice Tábor, a.s.“ jsme zmodernizovali řadu diagnostických přístrojů, monitorovacích systémů, přístrojů pro laboratorní diagnostiku a vybavení oddělení. Každý zde najde uplatnění podle své volby, kterému oboru se chce ve svém pracovním životě věnovat. Pacientům nabízíme empatický a profesionální přístup na vysoké úrovni. Tento trend neustále posouváme dopředu a zvyšujeme jeho úroveň. Naši zaměstnanci, díky vzdělání, praxi a zkušenostem, poskytují tu nejlepší lékařskou a ošetřovatelskou péči.  A právě zkušenosti a poznatky mohou přenést na nové mladé kolegy přímo v praxi a být jim nápomocni v začátcích jejich pracovní kariéry.

Našim zaměstnancům poskytujeme parkování v areálu zdarma, příspěvek k penzijnímu pojištění, stravování ve vlastní jídelně, sick days, odbornou knihovnu, zvýhodněné tarify volání pro zaměstnance i pro rodinné příslušníky a další.

Pro získání a motivaci mladých lidí přijít pracovat do naší nemocnice jsme zavedli Motivační a náborový program pro lékaře a střední zdravotnický personál. Ověřili jsme si, že je to správná forma oslovení nynějších studentů, kteří se rozhodují kam jít po ukončení studia pracovat:

Pro mediky a lékaře:

 • poskytnutí stipendia medikům: v 5. ročníku 5 tis. Kč, v 6. ročníku 10 tis. Kč měsíčně
 • náborové příspěvky od 100 tis. Kč
 • příspěvky na bydlení či dojíždění ve výši 10 tis. Kč měsíčně
 • možnost při studiu přijít na tzv. „dobrovolnou stáž“, kdy stráví 2-3 dny na oddělení podle svého výběru se zajištěním ubytování a možností stravy v naší jídelně
 • specializační vzdělávání lékař absolvuje zcela na náklady nemocnice a bez smluvního závazku

Motivační program je zaměřen i na praktické a všeobecné sestry:

 • pokud se všeobecné sestry rozhodnou pro práci na operačních sálech, poskytujeme náborový příspěvek 100 tis. Kč
 • pokud se všeobecné sestry rozhodnou pro interní oddělení, poskytujeme náborový příspěvek 70 tis. Kč
 • dětským sestrám nastupujícím na dětské oddělení poskytujeme náborový příspěvek
 • 70 tis. Kč
 • všeobecných sestrám nastupujícím na ostatní oddělení poskytujeme náborový příspěvek
 • 30 tis. Kč
 • podporujeme praktické sestry v dalším studiu při zaměstnání na všeobecnou sestru. Jde o finanční podporu při zahájení, průběhu i řádném ukončení studia. Např. za tříleté studium úspěšně zakončené činí finanční podpora celkem 80 tis. Kč.
 • pro sestřičky studující při zaměstnání obor dětská sestra nebo porodní asistentka. Jde o finanční podporu při zahájení, průběhu i řádném ukončení studia. Např. za pomaturitní specializační studium a jeho úspěšné zakončení činí finanční podpora celkem 120 tis. Kč.
 • studium některého z pomaturitních specializačních oborů podle potřeby nemocnice je oceněno finanční podporou při zahájení 20 tis. Kč a ukončení taktéž 20 tis. Kč

 Přestože tento zajímavý motivační a náborový program běží několik měsíců, hodnotíme jej jako úspěšný.

 Mimo povinnou praxi v rámci studia medici absolvovali dobrovolnou stáž, např. na kardiologii nebo dětském oddělení. Nastoupilo osm nových mladých lékařů, do konce roku máme sjednané nástupy dalších tří lékařů. Všem jsme poskytli náborový příspěvek. Stipendia čerpalo nebo čerpá již sedm mediků. Deseti lékařům poskytujeme příspěvek na bydlení.

 U sestřiček se program setkal také s dobrým ohlasem. Nově nastoupilo 6 všeobecných sester a 1 dětská sestra, kterým poskytujeme náborové příspěvky. Praktických sester, které využívají finanční podporu při studiu na všeobecnou sestru, je nově devět a dvě všeobecné sestry začaly studovat obor dětská sestra.

 Jsme rádi, že se mladí lidé rozhodují pro práci v naší nemocnici a my jim můžeme pomoci v začátcích jejich pracovního života nejen finanční podporou, ale hlavně nabídkou zajímavé práce ve velké nemocnici, s moderními přístroji a v dobrém kolektivu. Podrobnosti o naší nemocnici i motivačních programech a benefitech najdete na www.nemta.cz.

 

 V Táboře dne 19. 10. 2022

  

Vedení Nemocnice Tábor, a.s.