Project Milenial featuring news blogs and tutorials Adjustable Beds – Not Just For The Elderly! How A Dermatologist Can Help With Acne Problems Aromatherapy And Kids Amazingly Simple Skin Care Tips For People With Acne
Jsme nemocnice,
kterým na Vás záleží.

Jihočeské nemocnice vyhlašují plošný zákaz návštěv

Jihočeské nemocnice vyhlašují plošný zákaz návštěv

Z důvodu narůstajícího počtu pozitivních případů COVID-19 v Jihočeském kraji a nárůstu počtu hospitalizovaných pacientů s COVID-19 vyhlašují Jihočeské nemocnice od 1. 11. 2021 plošný zákaz návštěv.

 

Zákaz platí do odvolání s výjimkou:

  • návštěv nezletilých pacientů
  • návštěv pacientů s omezenou svéprávností
  • třetích osob u porodu
  • návštěv pacientů v terminálním stádiu nevyléčitelného onemocnění

 

V případě výjimky bude dodržen následující režim:

  • negativní antigenní či PCR test na přítomnost viru SARS CoV-2, nebo potvrzení o očkování, anebo doklad o prodělání onemocnění COVID-19 dle podmínek stanovených MZČR
  • po celou dobu návštěvy je povinné používat respirátor minimálně FFP2
  • ve stejném čase je přípustná u pacienta přítomnost nejvýše 2 osob, po dobu nezbytně nutnou max. 15 min.

 

Návštěvy se musí ohlásit zdravotnickému personálu a respektovat jeho pokyny.

Návštěvy na jednotkách intenzivní péče, ARO a COVID stanicích se řídí zvláštním režimem.