Jsme nemocnice,
kterým na Vás záleží.

Hematologicko-transfúzní oddělení povede Marcela Kellnerová

Hematologicko-transfúzní oddělení povede Marcela Kellnerová

Novou primářkou Hematologicko-transfúzního oddělení Nemocnice Písek bude od prvního června Marcela Kellnerová, dosavadní zástupkyně primářky. V čele oddělení, které se zabývá onemocněním krve, jejím vyšetřováním i dárcovstvím, nahradí Helenu Kubánkovou. Ta odchází do důchodu a na oddělení bude působit jako emeritní primářka.

MUDr. JUDr. Marcela Kellnerová se narodila v roce 1976 v Písku. Vystudovala obor Všeobecné lékařství na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Plzni a obor Právo na Právnické fakultě Západočeské univerzity v Plzni. Svou profesní dráhu započala na Nejvyšším kontrolním úřadě v Praze, kde rok pracovala jako kontrolor. Sedm let působila jako ředitelka Centra sociální pomoci Vodňany a od roku 2012 pracuje na Hematologicko-transfúzním oddělení Nemocnice Písek, do této chvíle jako zástupkyně primářky.

Do její pracovní náplně spadá péče o pacienty hematologické poradny, konzultační činnost pro lékaře nemocnice i externí žadatele, například praktické lékaře a hodnocení laboratorních výsledků. Je manažerkou kvality pro hematologické laboratoře, pracovníkem odpovědným za zabezpečení jakosti na transfúzním úseku. Významně přispěla k zavedení vyšetřování vzorků kostní dřeně, tzv. trepanobiopsie. Výsledky tohoto vyšetření jsou v mnoha případech klíčové pro stanovení diagnózy u hematologických pacientů nebo pro určení rozsahu jejich onemocnění.

„Hematologicko-transfúzní oddělení dnes velmi dobře funguje. Pacientům poskytuje kvalitní péči a další služby v rozsahu, který odpovídá potřebám a požadavkům nemocnice okresního typu i dalším zdravotnickým zařízením,“ zhodnotila Marcela Kellnerová odbornou úroveň oddělení.

V brzké době proto nepřistoupí k žádným zásadním změnám. „Plánuji jen některá opatření, která zefektivnění chod oddělení, a provozní záležitosti. Vedle nich bude nutné reagovat na novelizaci obecně závazných právních předpisů v oblasti transfúzního lékařství a norem ČSN ISO v rámci laboratorního úseku,“ řekla nová primářka.

Z dlouhodobého hlediska považuje za důležité soustavné zvyšování kvalifikace a erudice zaměstnanců oddělení. Ať už v rámci interních nebo externích školicích akcí. „Předpokladem pro rozšíření péče o hematologické pacienty je dobře fungující spolupráce s ostatními odděleními nemocnice i dalšími zdravotnickými zařízeními, zejména hematologickými centry. Kvalita služeb také významně závisí na přístrojovém a materiálovém vybavení, které je potřeba trvale obnovovat,“ dodala Marcela Kellnerová.