Jsme nemocnice,
kterým na Vás záleží.

Exkurze studentů v mikrobiologické laboratoři v Nemocnici Tábor, a.s.

Exkurze studentů v mikrobiologické laboratoři v Nemocnici Tábor, a.s.

Na oddělení lékařské mikrobiologie proběhla exkurze pro studenty Gymnázium Pierra de Coubertina v rámci výuky biologie.

Studenti se seznámili s chodem laboratoře, dozvěděli se, co se zde vyšetřuje a co vše obnáší pracovní náplň laboratorních asistentů. Měli možnost si prohlédnout nejen prostory celé laboratoře, která je rozdělena do 3 úseků (bakteriologie, sérologie a molekulární biologie), ale také přístroje, které jsou neodmyslitelnou součástí vyšetřování vzorků.

Byl jim představen celý proces od prvotního převzetí vzorku až po finální fázi kultivace a samotnou identifikaci patogenů. Exkurzí studenty provedla naše vrchní laborantka Pavla Oroszki a zodpověděla i na všechny dotazy, které studenty zajímaly.

Věříme, že jsme studentům dokázali přiblížit tuto velmi zajímavou a badatelskou práci, kterou obor mikrobiologie rozhodně je, a obohatit je o další vědomosti a praktické ukázky.