Jsme nemocnice,
kterým na Vás záleží.

Chirurgické oddělení písecké nemocnice povede David Bunda

Chirurgické oddělení písecké nemocnice povede David Bunda

Chirurgické oddělení Nemocnice Písek bude mít od letošního července nového primáře. Stane se jím MUDr. David Bunda, který dosud působil jako vedoucí lékař stanice CH I tohoto oddělení. V pozici primáře nahradí Martu Horákovou, která odchází na jiné pracoviště.

David Bunda se narodil v roce 1972 ve Vimperku. Vystudoval obor Všeobecné lékařství na 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy. Ještě před píseckou nemocnicí pracoval jako chirurg ve Vimperku a v Prachaticích. V Nemocnici Písek se dosud věnoval péči o ambulantní i hospitalizované pacienty na lůžkách chirurgického oddělení, operoval a působil v lékařských konziliích nemocnice, kde se v rámci své odbornosti vyjadřoval k léčbě pacientů ostatních oddělení.

„Chirurgické oddělení je nedílnou součástí Nemocnice Písek s návazností na všechny její ostatní obory. A to jak odborně, tak ekonomicky. Rozsahem péče přesahuje písecký region – stará se o nemocné z jiných okresů, kteří vyhledávají jeho služby v ambulantním i v hospitalizačním režimu,“ řekl David Bunda.

V pozici primáře chce udržet a rozvíjet už dosažené kvality písecké chirurgie a snažit se o trvalý rozvoj a zlepšování poskytované péče. „To vše s cílem zlepšování podmínek a výsledků jak pro nemocné, tak pro naše zaměstnance, kteří o ně pečují,“ dodal.