Jsme nemocnice,
kterým na Vás záleží.

Česká neurologická společnost vyznamenala emeritního primáře písecké nemocnice Ivo Schenka

Česká neurologická společnost vyznamenala emeritního primáře písecké nemocnice Ivo Schenka

Emeritní primář Neurologického oddělení Nemocnice Písek Ivo Schenk se zařadil mezi významné neurology v České republice. Česká neurologická společnost ocenila jeho celoživotní přínos oboru a udělila mu čestné členství. Odborné ocenění obdržel na 36. českém a slovenském neurologickém sjezdu, který se konal na přelomu letošního listopadu a prosince v Hradci Králové.

Česká neurologická společnost jako odborné sdružení uděluje čestná členství za celoživotní přínos neurologii od roku 1981. Dodnes takto ocenila pouze 38 neurologů působících v České republice. Ivo Schenk je jedním z nich.

Ivo Schenk po více než třicet let významně ovlivňoval rozvoj neurologie v Písku. Jako primář Neurologického oddělení písecké nemocnice v letech 1985 – 2018 se zasloužil například o rozvoj iktové péče v regionu. Písek byl prvním jihočeským městem, které mělo iktové centrum. Během jeho působení v pozici primáře nemocnice zahájila provoz urgentního příjmu pro pacienty s cévní mozkovou příhodou. I díky tomu následně předčila velké fakultní nemocnice v léčbě osob s mrtvicí. Jako emeritní primář tu působí dodnes.

„Ivo Schenk byl jedním z nemnoha primářů, který držel linii nutnosti existence samostatné Jednotky intenzívní péče na svém Neurologickém oddělení v Písku. Díky tomu se mohl stát šéfem jednoho z prvních iktových center v České republice a Jihočeském kraji. Získal tím vysoce odborný kredit i reputaci prozíravého neurologa. Dokázal vychovat řadu dalších neurologů, a díky tomu oddělení s Iktovým centrem ukotvit v systému péče regionu,“ řekl předseda představenstva Nemocnice Písek Jiří Holan. „A já si cením i toho, že tato výjimečnost ho nikdy nepřerostla, a i nyní ho pořád znám jako člověka normálního,“ dodal.

„Vždy byl racionální a věcný. Na oddělení je nezapomenutelný pro svou pracovitost,“ řekl primář Neurologického oddělení Nemocnice Písek Karel Bechyně.

Česká neurologická společnost je odborným sdružením, zaměřeným na rozvoj neurologie jako významné lékařské a vědecké disciplíny v tuzemsku. Podílí se na kvalitní přípravě i celoživotním vzdělávání lékařů v tomto oboru. Většinu členů má mezi neurology, ale přijímá i jiné lékaře, zdravotníky nebo vědecké pracovníky.