Jsme nemocnice,
kterým na Vás záleží.

19. květen - Světový den IBD

19. květen - Světový den IBD

Idiopatické střevní záněty (Inflammatory Bowel Disease) jsou chronická zánětlivá onemocnění trávicí trubice, mezi něž patří Crohnova choroba a ulcerózní kolitida. Obě nemoci začínají zpravidla v mladém věku a projevují se nejen břišními a střevními obtížemi (bolesti břicha, krvácení, průjem, hubnutí), ale mají i řadu doprovodných příznaků, které mohou významně zhoršovat kvalitu života těchto pacientů a vést k jejich invalidizaci.

Jihočeský kraj disponuje v současné době dvěma centry pro biologickou léčbu IBD – v Českých Budějovicích a v Táboře. Obě pracoviště mají s touto problematikou dlouholeté zkušenosti, biologickou léčbu podávají aktuálně více než 200 pacientů s oběma typy IBD. Vzhledem k počtu obyvatel a předpokládanému počtu pacientů s IBD v Jihočeském kraji lze očekávat další nárůst takto léčených pacientů nejméně na dvojnásobek,“ konstatuje doc. MUDr. Martin Bortlík, Ph.D., primář Gastroenterologického oddělení Nemocnice České Budějovice, a.s. a koordinátor Pracovní skupiny pro IBD při České gastroenterologické společnosti.

Hlavním cílem léčby IBD je dosažení co nejvyšší kvality života. „Efektivní léčba umožňuje pacientům s Crohnovou chorobou a ulcerózní kolitidou normální osobní, rodinný i profesní život. Pacientky mohou otěhotnět a při správně vedené léčbě mají stejnou šanci na normální průběh gravidity, jako ostatní zdravá populace. Klíčovým faktorem úspěšné léčby je dodržování léčebného režimu, zejména pravidelné užívání léků i v klidové fázi onemocnění. Bohužel, až polovina pacientů s IBD léky správně neužívá, což se může negativně projevit vzplanutím zánětu a dalšími komplikacemi,“ uvádí prim. Bortlík.

Novým nástrojem, který pomáhá pacientům s IBD dodržovat předepsaný režim, je aplikace vyvinutá pacientskou organizací Pacienti IBD pod názvem „IBD pod kontrolou“. Tato aplikace funguje jako deník, kalendář a záznamník a současně nabízí pacientům ověřené a spolehlivé informace o jejich onemocnění. „Je to taková mobilní kancelář pro pacienta s Crohnovou chorobou nebo ulcerózní kolitidou, kterou má neustále ve svém chytrém telefonu. Ten je dnes prakticky neoddělitelnou součástí našeho života a pacientům s IBD může tato aplikace život v mnohém usnadnit,“ uzavírá generální ředitel Nemocnice České Budějovice, a.s. MUDr. Ing. Michal Šnorek, Ph.D.