Jsme nemocnice,
kterým na Vás záleží.

Prezidenta České republiky budou volit i pacienti Nemocnice České Budějovice

Prezidenta České republiky budou volit i pacienti Nemocnice České Budějovice

Pacienti hospitalizovaní v českobudějovické nemocnici o svou volbu prezidenta nepřijdou. Stejně jako o každých volbách se v nemocnici zastaví s přenosnou volební schránkou členové okrskové volební komise. Své volební právo pacienti uplatní na základě zápisu do zvláštního seznamu voličů nebo po předložení voličského průkazu.

„O volby má vždy zájem několik desítek pacientů, i nyní mohou počítat s tím, že jim jejich právo nikdo neupře. Platí to jak pro první kolo prezidentských voleb, tak i pro případné druhé,“ říká hlavní sestra českobudějovické nemocnice Mgr. Monika Kyselová, MBA.

Na zvláštním seznamu voličů bylo v zákonném termínu zapsáno necelých 150 pacientů českobudějovické nemocnice. Lidem, kteří plánují krátkodobou hospitalizaci v nemocnici v termínu voleb, nebo neví, kde se budou v tyto dny pohybovat, umožní volbu voličský průkaz. Ten si mohli v předstihu opatřit.

Členové okrskové volební komise se za pacienty dostaví v pátek 12. ledna ve 14 hodin. „V horním
i dolním areálu nemocnice se bude pohybovat dvojice volebních komisařů, kteří postupně navštíví všechna nemocniční oddělení. Voličům předají kompletní sadu hlasovacích lístků a úřední obálku,“
popisuje hlavní sestra.

Pacienti, kterým to jejich zdravotní stav dovolí, mohou volit i v místě svého bydliště. Je však třeba si zažádat o propustku z nemocnice.