Jsme nemocnice,
kterým na Vás záleží.

Slovo hejtmana ke spuštění webových stránek společnosti Jihočeské nemocnice, a.s.

S radostí vítám JN,a.s. ve světě elektronických médií. S radostí proto, že tak může do povědomí lidí vstoupit tato společnost, pro leckoho zatím málo známá, a zároveň i její aktivity.

JN, a.s. zastřešují jihočeské nemocnice, personálně propojují našich 8 nemocnic, koordinují jejich činnost a určují strategii. Postupují společně s vedením jednotlivých nemocnic v nákupech, společně ve vyjednávání s pojišťovnami. Společně s Jihočeským krajem pracují na koncepčním řešení jihočeského zdravotnictví. Je to obzvláště důležité dnes, kdy nás čeká boj o zachování nemocnic, o dostupnost zdravotní péče pro lidi v každém koutě Jihočeského kraje. A radost mám i ze skutečnosti, že za poslední tři roky už společnost JN, a.s. neživí kraj několikamiliónovým příspěvkem. Dokáží se uživit samy. Jen tak dál.