Jsme nemocnice,
kterým na Vás záleží.

Nemocnice Písek je nejlepší nemocnicí v ČR

Nemocnice Písek je nejlepší nemocnicí v ČR

Písecká nemocnice se umístila na prvním místě prestižního klání o titul Nemocnice ČR 2017. Vyhrála hned ve dvou kategoriích - v kategorii „Absolutní vítěz“ a v kategorii spokojenost zaměstnanců nemocnic. Výsledky celostátní soutěže Nemocnice ČR 2017, kterou už podvanácté uspořádala nezisková organizace HealthCare Institut, ukázaly, že písecká nemocnice dokáže obstát i mezi velkými fakultními nemocnicemi.

     „Ocenění je výsledkem snahy všech lidí v nemocnici zajistit špičkovou péči pacientům i vytvořit příjemné pracovní prostředí pro lékaře, sestry i další nezdravotnický personál. Fungování písecké nemocnice je součástí řízené koncepce zdravotnictví jak v nemocnici, tak i v našem kraji. Nejtěžší je, spolu s vlastní medicínou, personální práce. Zatím se daří mít v jednotlivých kategoriích dostatek personálu k poskytování péče bez nutnosti omezovat provozy či nerozvíjet zdravotní služby. Je pro nemocnici dobře, že zaměstnání stále u nás poptávají absolventi lékařských fakult i sestřičky nejenom žijící v píseckém regionu, ale i jinde. Bohatství písecké nemocnice spočívá v lidech a jejich kumštu,“ uvedl ředitel Nemocnice Písek, a. s., MUDr. Jiří Holan, MBA.

     V pořadí už 12. ročník celostátní soutěže „Nemocnice ČR 2017“ byl zahájen letos v zimě. Projekt je postaven na celostátním sledování spokojenosti a bezpečnosti pacientů nemocnic a také na sledování spokojenosti a bezpečnosti zaměstnanců nemocnic. Hodnotí se přitom čtyři oblasti: bezpečnost a spokojenost hospitalizovaných pacientů, bezpečnost
a spokojenost ambulantních pacientů, bezpečnost a spokojenost zaměstnanců nemocnic
a finanční zdraví nemocnic. Průzkum se letos prováděl ve 150 nemocnicích s akutními lůžky.

     Nemocnice Písek, a. s., boduje v celostátní soutěži s názvem Nemocnice ČR pravidelně.
V roce 2014 se umístila na druhém místě v kategorii „Absolutní vítěz“.