Jsme nemocnice,
kterým na Vás záleží.

I. Jindřichohradecké ošetřovatelské dny se věnovaly problematice současných trendů v gynekologii, porodnictví, ARO a pediatrii

I. Jindřichohradecké ošetřovatelské dny se věnovaly problematice současných trendů v gynekologii, porodnictví, ARO a pediatrii

Ve čtvrtek 17. října 2019 se v Jindřichově Hradci uskutečnily I. Jindřichohradecké ošetřovatelské dny. Konferenci, která byla určena nelékařským pracovníkům jihočeských nemocnic a nemocnic kraje Vysočina, uspořádala Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s.

Zájem o I. Jindřichohradecké ošetřovatelské dny byl velký, všech 130 míst bylo obsazeno během tří dnů. Letošní ročník byl věnován problematice současných trendů napříč odbornostmi gynekologie, porodnictví, ARO a pediatrie.

Mezi přednášejícími byli lékaři a sestry gynekologicko-porodnického oddělení a pediatrie Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s. Dále sestry gynekologicko – porodnického oddělení
a rehabilitace Nemocnice České Budějovice, a.s. a sestry anesteziologicko-resuscitačního oddělení Nemocnice Písek, a.s. Velmi zajímavé přednášky prezentovaly doc. PhDr. Ing. Hana Konečná, PhD. ze ZSF JČU a doc. PhDr. Dr. phil. Laura Janáčková, CSc.

„Konference předčila očekávání a sklidila pochvalné ohlasy zúčastněných. Velmi pozitivně hodnotím program přednášek, vybraná témata a skvělou úroveň přednášejících,“ říká člen představenstva Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s. MUDr. Vít Lorenc. Organizátoři doplňují, že doufají, že se z akce stane tradice, která se bude opakovat i v příštích letech.

Konference se konala v rámci celoživotního vzdělávání nelékařských pracovníků. Uskutečnila se pod záštitou hejtmanky Mgr. Ivany Stráské, starosty města Jindřichův Hradec
Ing. Stanislava Mrvky a České asociace sester.