Jsme nemocnice,
kterým na Vás záleží.

Zrušení zákazu návštěv v NJH

Zrušení zákazu návštěv v NJH

Počínaje dnem 4. 2. 2023 jsou v Nemocnici Jindřichův Hradec, a.s. opět povoleny návštěvy pacientů.

Pravidla pro návštěvy:

Návštěvní doba:

  • pondělí, středa, pátek od 15:00 do 17:00 hod.
  • neděle od 14:00 do 17:00 hod.

 

Prosíme veřejnost o dodržování níže uvedených pravidel:

  • doba trvání návštěvy 15 min. – maximálně 2 osoby/1 pacient 
  • při návštěvě na lůžkovém oddělení a přímém kontaktu s pacientem použijte ochranu dýchacích cest, optimálně FFP2 a ponechte si ji po celou dobu návštěvy Vašich blízkých, v případě, že máte příznaky respiračního onemocnění, návštěvu odložte
  • povinnost před vstupem na pokoj vykonat hygienu rukou za použití dezinfekčního přípravku
  • návštěvy na porodnickém oddělení – denně bez omezené návštěvní doby, za dodržení stejných pravidel  (15 min. – 2 osoby/1 pacient)