Jsme nemocnice,
kterým na Vás záleží.

Zrušen zákaz návštěv ve strakonické nemocnici

Zrušen zákaz návštěv ve strakonické nemocnici

S platností od 4. února 2023 ruší Nemocnice Strakonice, a.s. plošný zákaz návštěv. Stále ale platí omezení pro návštěvy.

  • Zákaz návštěv osobám s příznaky respiračního onemocnění
  • Na vstupu na oddělení proveďte dezinfekci rukou
  • Po celou dobu pobytu na oddělení používejte ochranu dýchacích cest (minimálně ochrannou roušku, lépe respirátor FFP2 / FFP3)
  • Omezte délku návštěvy max. na 20 minut. Povolena je přítomnost max. 2 navštěvujících osob u lůžka

Nastavená opatření mají minimalizovat riziko přenosu respirační nákazy na hospitalizované pacienty.