Jsme nemocnice,
kterým na Vás záleží.

Zřízení sociálních lůžek v NT, a.s.

Zřízení sociálních lůžek v NT, a.s.

Nemocnice Tábor, a.s., poskytuje od čtvrtka 10. ledna 2019 novou sociální službu, zřizuje sociální lůžka. Ta jsou určena především pro pacienty naší nemocnice, kteří již nevyžadují hospitalizaci, ale vzhledem ke svému zdravotnímu stavu se v domácím prostředí sami o sebe, či se svými blízkými, nedokáží postarat. „Klientům zajistíme na přechodnou dobu ubytování, celodenní stravování, pomoc při osobní hygieně i při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,“ popisuje primářka oddělení následné péče MUDr. Kristina Berková, pod jejíž oddělení tato lůžka spadají. Součástí péče jsou i sociálně terapeutické a aktivizační činnosti a pomoc při obstarávání dalších osobních záležitostí. Sociální lůžka budou celkem čtyři a klient je může využít do doby, než mu bude zabezpečena pomoc buďto fyzickou osobou, či za pomoci terénních sociálních služeb, anebo bude umístěn v některém k tomu určeném zařízení.