Jsme nemocnice,
kterým na Vás záleží.

Změna péče o cévní mozkové příhody v Jihočeském kraji

Změna péče o cévní mozkové příhody v Jihočeském kraji

V Jihočeském kraji vzniklo v rámci holdingu Jihočeské nemocnice, a.s. v pondělí 22. března třetí iktové centrum pro pacienty s mozkovou příhodou.

Jihočeský kraj je tak v péči o mozkové příhody rozdělen na tři části. Nemocnice Písek, a.s. se svým iktovým centrem pokrývá část západní, část centrální je zajišťována Komplexním cerebrovaskulárním centrem Nemocnice České Budějovice, a.s. O východní část je postaráno nově vzniklým iktovým centrem Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s.

Nemocnice Písek, a.s. a Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s. jsou zařízení s iktovým centrem, která se starají o mozkové příhody lehčího stupně, kdy nedochází k uzávěru velkého kmene mozkové tepny.

Vznikem akreditovaných iktových center se v Jihočeském kraji už před téměř deseti lety diametrálně změnil přístup k léčbě iktů. Změnila se tím jejich prognosa a míra přežití. Opravdu se ze dne na den snížila úmrtnost lidí při postižení mozkových tepen a zároveň s tím se zmenšil počet lidí končících v invalidním stavu. To je medicínsky i společensky obří posun. Doplněním třetího centra do sítě se geograficky na jihu Čech uzavírá optimalizace sítě“, sdělil předseda představenstva Nemocnice Písek, a.s. MUDr. Jiří Holan, MBA.

Jindřichohradecká nemocnice bude pečovat o pacienty s cévní mozkovou příhodou z okolí Jindřichova Hradce, Dačicka, Třeboňska a dále i z oblasti Kamenice nad Lipou a Počátek. Spád nového iktového centra představuje území s více než 100 000 obyvateli. Dovedli bychom si představit zcela jistě příhodnější dobu k realizaci tohoto projektu než je vrcholící třetí vlna pandemie, nicméně jsme přesvědčeni, že naši zdravotníci i v této nelehké situaci vše zvládnou. Zcela jistě to znamená zkrácení dojezdových časů pro pacienty s iktem i z nejodlehlejších míst našeho regionu a tím nepochybně zlepšení kvality péče,“ uvedl člen představenstva Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s. MUDr. Vít Lorenc.

Nemocnice České Budějovice, a.s. disponuje Centrem vysoce specializované cerebrovaskulární péče (KCC), které zajišťuje péči o pacienty s mozkovou příhodou nejtěžšího stupně s možností endovaskulární případně i neurochirurgické cévní péče. Od 22. března patří nově do širšího spádu KCC Nemocnice České Budějovice, a.s. i část kraje Vysočina.

Takto nastavené rozdělení péče koresponduje i s vytvořenými sektory pro péči o covidové pacienty v rámci Jihočeského kraje.

Tato změna organizace přichází v nelehké době, kdy se naše nemocnice starají o velké množství covid-19 pozitivních pacientů. I přesto jsme ale stále připraveni se o pacienty s mozkovou příhodou postarat,“ uvedl generální ředitel Nemocnice České Budějovice, a.s. MUDr. Ing. Michal Šnorek, Ph.D. a dodal“ Vybudováním třetího centra v rámci kraje se opět zvyšuje kvalita poskytované péče pro všechny Jihočechy.“