Jsme nemocnice,
kterým na Vás záleží.

Zajištění péče o děti zaměstnanců Nemocnice Strakonice, a.s.

Zajištění péče o děti zaměstnanců Nemocnice Strakonice, a.s.

Od pondělí 16. 3. 2020 od 7.00 budou v provozu dvě „Školní dětské miniskupiny při Nemocnici Strakonice, a.s.“

Místo prvního setkání, kde bude zároveň připraven a rozdělen denní program, určeny vycházky a zaměstnání, bude v pondělí 16. března od 7 hodin v objektu počítačové učebny.

Jako své základny budou využívat pro mladší návštěvníky prostory přízemí Dětského centra, pro starší počítačovou učebnu v objektu vjezdové vrátnice.

Stravování po domluvě s rodiči, možnost běžné zaměstnanecké stravy pro děti zajištěna přímo v nemocnici.

Do Dětské skupiny Srdíčko při Nemocnici Strakonice, a.s. je možné navíc umístit i děti zaměstnanců strakonické nemocnice ze všech mateřských škol, kterých se uzavření týká,“ doplňuje předseda představenstva Nemocnice Strakonice, a.s. MUDr., Bc. Tomáš Fiala, MBA.