Jsme nemocnice,
kterým na Vás záleží.

V Písku zajišťují kvalitní péči o nevyléčitelně nemocné a seniory

V Písku zajišťují kvalitní péči o nevyléčitelně nemocné a seniory

Nejen špičkovou medicínu, ale také kvalitní zdravotní a ošetřovatelskou péči o nevyléčitelně a dlouhodobě nemocné seniory poskytuje písecká nemocnice. Pacienti, kteří trpí nevyléčitelnou chorobou, zde mají zajištěny důstojné podmínky pro závěrečnou fázi svého života bez fyzického a psychického utrpení.

Seniorům a nevyléčitelně nemocným se v Nemocnici Písek věnují na dvou odděleních: na oddělení následné péče, které je akreditovaným pracovištěm v oboru geriatrie, a na oddělení sociálních lůžek.

„Na oddělení následné péče se šestatřiceti lůžky a pěti lůžky dlouhodobé intenzívní péče přijímáme pacienty na doporučení ošetřujícího lékaře akutní péče. Poskytujeme jim lékařskou, ošetřovatelskou, rehabilitační a spirituální péči. Pokud je potřeba, pečujeme o chronické rány nebo zajišťujeme logopedické služby. Z hlediska aktivního volného času připravujeme řadu aktivizačních programů, čtení knih, canisterapii neboli kontakt se speciálně cvičenými psy, poslechu hudby a zpívání písní… Pacientům, kteří trpí poruchou základních životních funkcí, poskytujeme dlouhodobou intenzívní ošetřovatelskou péči,“ uvedla primářka Oddělení následné péče Nemocnice Písek MUDr. Helena Kajtmanová.

Oddělení provozuje také dvě ambulance. Geriatrická ambulance zajišťuje ambulantní péči o nemocné seniory ze spádového území a v případě potřeby i sledování stavu pacientů propuštěných z nemocničních oddělení. Pro veřejnost například zajišťuje bezplatné preventivní vyšetření paměti.

Ambulance pro léčbu chronických ran se zase specializuje na léčbu pooperačních ran, popálenin, proleženin, diabetických ran, defektů po amputaci končetin, ran způsobených úrazem nebo bércových vředů. To, že je péče o klienty s chronickými a komplikovanými ranami v písecké nemocnici skutečně kvalitní, dokládá certifikát kvality od České společnosti pro léčbu rány. Ten mimo jiné garantuje používání nejnovějších hojících materiálů i vzdělaný a vyškolený personál, který sleduje nové trendy péče o chronické defekty.

Od roku 2014 funguje v Nemocnici Písek samostatné Oddělení sociálních lůžek. Na dvaceti lůžkách jsou klienti, kteří už nevyžadují akutní péči, ale nemohou být propuštěni z nemocnice pro svou špatnou sociální situaci. „Chceme, aby se u nás klienti cítili jako doma. Jejich zvyklostem přizpůsobujeme denní program i stravu. Úzce spolupracujeme s oddělením spirituální péče naší nemocnice, které se zaměřuje na podporu psychické pohody pacientů,“ dodala primářka Kajtmanová.