Jsme nemocnice,
kterým na Vás záleží.

V péči Píseckých logopedů jsou i klienti z okolních okresů

V péči Píseckých logopedů jsou i klienti z okolních okresů

Na píseckou nemocnici se obrací stále více zájemců z okolních okresů, kteří chtějí pomoci odstranit vadu řeči. Důvodem jsou jak dobré výsledky práce píseckých logopedů s poruchami výslovnosti u dětí, dospělých nebo například pacientů po cévní mozkové příhodě, tak nedostatek klinických logopedů.

Zatímco v některých okresních městech pracuje pouze jeden klinický logoped, v Ambulanci klinické logopedie Nemocnice Písek fungují 3 specialisté na odstraňování vady řeči. Oddělení se v minulých letech rozšířilo právě kvůli výraznému zvýšení počtu požadavků na vyšetření ambulantních a hospitalizovaných klientů. „Poptávka po logopedických službách výrazně převyšuje nabídku. Nárůst počtu pacientů je patrný jak u dětské, tak u dospělé populace. Celkový počet klientů naší ambulance vzrostl ve srovnání s obdobím před deseti lety čtyřnásobně. V Písku navíc ke konci loňského roku ukončila činnost jedna soukromá logopedická ambulance, jejíž klienti se na nás obracejí,“ řekl Tomáš Kubík, vedoucí Ambulance klinické logopedie Nemocnice Písek.

Písečtí logopedové pečují o děti i dospělé, ambulantní i hospitalizované pacienty. „U předškolních a školních dětí se často věnujeme řešení problémů, které se týkají diagnostiky a nápravy poruch výslovnosti, odborně zvané dyslalie, lidově patlavosti. Jedná se o lehké vady, které bývají poměrně snadno odstraněny. U dětí se dále setkáváme s poruchami jazykového vývoje, s narušením plynulosti řeči – s koktavostí nebo breptavostí. A méně často pak s poruchami vážnějšími, které souvisejí například s autismem, dětskou mozkovou obrnou, mentální retardací, rozštěpy nebo i s poruchou sluchu,“ uvedla Mgr. Kateřina Hájková z Ambulance klinické logopedie Nemocnice Písek.

Právě děti tvoří většinu klientů písecké nemocniční logopedie. Ta vloni evidovala přibližně 700 klientů, kteří docházeli pravidelně na logopedickou rehabilitaci. Sedmdesát procent z toho byly děti. Zbylých 30 procent dospělých se v péči logopedů ocitá zpravidla po cévních mozkových příhodách. „Osoby s poruchami řečové komunikace po mrtvici přijímáme z nemocničního iktového centra. Zaměřujeme se u nich na diagnostiku a rehabilitaci jazykových a motorických poruch řeči,“ sdělil Tomáš Kubík.

Doplnil, že mezi dospělými klienty logopedické ambulance jsou dále osoby trpící například Parkinsonovou chorobou nebo Alzheimerovou demencí. A stále častěji také lidé s poruchou polykání jako důsledku onkologických onemocnění dutiny ústní, hltanu a hrtanu.

Dospělým pacientům s cévní mozkovou příhodou nebo jiným neurologickým onemocněním je logopedická péče poskytována už v akutním stádiu nemoci a během hospitalizace probíhá prakticky denně. Děti mohou být do ambulance přijaty také ihned, ale pouze v případě volné kapacity. V opačném případě čekají obvykle několik měsíců.