Jsme nemocnice,
kterým na Vás záleží.

TISKOVÁ ZPRÁVA k návštěvě Andreje Babiše v Nemocnici Tábor, a.s. dne 22.5.2020

TISKOVÁ ZPRÁVA k návštěvě Andreje Babiše v Nemocnici Tábor, a.s. dne 22.5.2020

Premiér Andrej Babiš navštívil dne 22.5.2020 táborskou nemocnici. Na své návštěvě se setkal zhruba se 40 zaměstnanci. Diskuse se zaměstnanci se účastnila i hejtmanka Jihočeského kraje Ivana Stráská a zástupci vedení nemocnice jako ředitel Ivo Houška a hlavní sestra Dana Podholová.
Pan premiér na začátku svého vystoupení přítomné informoval o svém pohledu na dnešní situaci kolem zvládání pandemie COVID 19, hovořil i o nedostatcích ve vzdělávání sester a jak to změnit, dále se dotknul nerovných úhrad mezi jednotlivými nemocnicemi za stejné výkony s nadějí, že se povede tyto rozdíl\ odstranit. Pan premiér vyzdvihl práci sester. Pochválil jihočeské nemocnice jako dobře prosperující nemocnice.
Paní hejtmanka poděkovala všem zaměstnancům v nemocnicích za práci zejména v době pandemie. Hovořila o důležitosti vztahu a loajalitě zaměstnanců ke své nemocnici. Zmínila nedávná jednání mezi vedením nemocnice a odborovými organizacemi, kterých se částečně účastnila, kde nosným bodem byly plány směn směnných pracovníků a odlišnosti v táborské nemocnici oproti jiným nemocnicím. Poděkovala za skutečnost, že došlo k dohodě mezi vedením nemocnice a odborovými organizacemi nad podobou kolektivní smlouvy.
Zástupkyně místního odborového svazu zdravotnictví a sociální péče Bc. Netrvalová poděkovala panu premiérovi za přijetí pozvání. Hovořila o problémech mezi kompetencemi všeobecných a praktických sester, o problémech vzdělávání ošetřovatelského personálu, o nerovnoměrném odměňování za stejné výkony mezi jednotlivými nemocnicemi. Zmínila i některé vnitřní problémy nemocnice zejména v komunikaci mezi managmentem nemocnice a řadovými zaměstnanci a navrhovala, aby se nastavila jiná pravidla. Pochválila vedení za to, že otevřelo diskusní portál na vnitřním intranetu, kde mohou zaměstnanci pokládat komukoliv jakékoliv otázky – témata a zase budou zveřejněny odpovědi na ně. Zároveň předala panu premiérovi, paní hejtmance a řediteli nemocnice otevřený dopis spolu s podpisovými archy, ve kterém se kolektiv zaměstnanců vyjadřuje k různým tématům tak, jak je vnímají. Posledním tématem ze strany zaměstnanců bylo odměňování za práci v době pandemie, kde přítomní zaměstnanci vyjadřovali názor, že vyplacené odměny se jim zdají malé. Do diskuse se zapojovali i jednotliví zaměstnanci.
Ředitel nemocnice hovořil o systému – klíči k rozdělení odměn. Není jednotný postup v nemocnicích a každá nemocnice si toto řeší sama. Táborská nemocnice za celou dobu dvou měsíců zjistila u 2 pacientů pozitivitu, které během 24 hodin přeložila do nemocnice v Českých Budějovicích. Tam se ale tato pozitivita nepotvrdila. Od té doby neměla doposud žádného pacienta s COVID19 onemocněním. Přesto byli všichni pracovníci připraveni se o takového případného pacienta postarat a ke každému přistupovali obezřetně, jako kdyby pozitivní byl. Vyplacené odměny odpovídaly momentálním finančním možnostem nemocnice, která ne to použila vlastní prostředky. Základním principem pro stanovení odměn bylo 20 procent ze základní mzdy bez příplatků v případě, že zaměstnanec odpracoval celý měsíc na COVID pracovišti. Jestliže zaměstnanec strávil na tomto pracovišti méně času, odměna se úměrně krátila. Proto jsou rozdíly mezi jednotlivými zaměstnanci. Pan premiér slíbil, že se pokusí zajistit externí finanční prostředky na odměny, které by lépe odrážely představy zdravotníků.
Ředitel se dále dotýkal i tématu probíhající komunikace od managementu přes hlavní sestru k vrchním a staničním sestrám až po řadové sestry. 
Poslední se do diskuse zapojila hlavní sestra Podholová, která zdůrazňovala základní principy ošetřovatelské péče ve vazbě na minulé akreditační řízení, kterým musí Nemocnice Tábor, a.s. projít každé 3 roky, jakožto jednoho ze základů pro důvěru pacientů v kvalitní a bezpečnou péči.

Za vedení nemocnice Ivo Houška