Project Milenial featuring news blogs and tutorials Adjustable Beds – Not Just For The Elderly! How A Dermatologist Can Help With Acne Problems Aromatherapy And Kids Amazingly Simple Skin Care Tips For People With Acne
Jsme nemocnice,
kterým na Vás záleží.

Také pacienti Nemocnice České Budějovice budou volit

Také pacienti Nemocnice České Budějovice budou volit

Lidé hospitalizovaní v českobudějovické nemocnici v termínu voleb do Poslanecké sněmovny uplatní své volební právo na základě zápisu do zvláštního seznamu voličů nebo po předložení voličského průkazu. 

Českobudějovická nemocnice již tradičně umožní svým pacientům vhodit hlasovací lístek s jejich kandidáty do volební urny. „Máme zkušenosti s přípravou a průběhem voleb v našem zdravotnickém zařízení, a i tentokrát jsme připraveni. Všichni pacienti, kteří projeví zájem a splní zákonné podmínky, můžou volit v prostorách nemocnice,“ potvrzuje generální ředitel Nemocnice České Budějovice, a.s. MUDr. Ing. Michal Šnorek, Ph.D.

Dlouhodobě hospitalizovaní pacienti, kteří mají zájem volit v nemocnici, jsou zapsáni ve zvláštním seznamu voličů. V zákonném termínu bylo v tomto seznamu zapsáno necelých 120 pacientů českobudějovické nemocnice. Lidem, kteří plánují krátkodobou hospitalizaci v nemocnici v termínu voleb, nebo nevědí, kde se budou v tyto dny pohybovat, umožní volbu voličský průkaz. Ten si mohli v předstihu opatřit. „Po jeho předložení a potvrzení totožnosti můžou volit v kterékoliv volební místnosti, tedy i v naší nemocnici,“ říká náměstkyně pro ošetřovatelskou péči Mgr. Monika Kyselová, MBA.

Pacienti budou hlasovat do přenosné volební schránky. S ní se za nimi dostaví členové okrskové volební komise hned v pátek 8. října po 14. hodině. „V horním i dolním areálu nemocnice se bude pohybovat dvojice volebních komisařů a postupně navštíví všechna nemocniční oddělení. Voličům předají kompletní sadu hlasovacích lístků a úřední obálku,“ vysvětluje Mgr. Kyselová. „Ti pacienti, kterým to jejich zdravotní stav dovolí a kteří požádali o propustku, budou volit přímo v místě svého bydliště,“ dodává.