Jsme nemocnice,
kterým na Vás záleží.

Režim návštěv v Nemocnici Prachatice od středy 19. 5. 2021

Režim návštěv v Nemocnici Prachatice od středy 19. 5. 2021

V souladu s novým mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ČR (č. j.: MZDR 14597/2021-2/MIN/KAN) a příznivou epidemiologickou situací povoluje od středy 19. 5. 2021 Nemocnice Prachatice, a.s. návštěvy hospitalizovaných pacientů.

Osoba navštěvující pacienta:

 • Nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19 (v případě podezření na onemocnění
  u návštěvy může být změřená teplota a proveden pohovor zjišťující výskyt příznaků onemocnění)
 • Po dobu návštěvy používá ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor bez výdechového ventilu naplňující příslušné normy (minim. FFP2, KN 95); výjimku mají děti - děti do dvou let věku nemusí mít ochranný prostředek dýchacích cest, u dětí od dvou do patnácti let věku je umožněn i jiný ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa)
 • Provede desinfekci rukou (k dispozici na vstupu na oddělení a na jednotlivé pokoje)
 • Předloží na výzvu personálu některý z níže uvedených dokladů:
 1. a) záznam o negativním výsledku RT-PCR 2 nebo POC antigenního test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, který není starší než 48 hodin (vyšetření lze např. absolvovat
  v Odběrovém místě Nemocnice Prachatice, a.s. (https://planner.nempt.cz/ ), nebo
 2. b) certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19 s tím, že od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu uplynulo nejméně 14 dnů, nebo
 3. c) doklad o laboratorně potvrzeném onemocnění COVID-19, u kterého již uplynula doba izolace a od prvního pozitivního testu na přítomnost viru SARS CoV- neuplynulo více než 90 dní.

Režim návštěv počítá s tím, že v jednom okamžiku může být návštěva na pacientském pokoji pouze u jednoho pacienta v počtu max. 2 osob, délka návštěvy je omezena na 15 minut.

Dále v souvislosti s návštěvami:

Zvažte, zda je návštěva u pacienta nutná a bezpečná!

Osoby mající tělesnou teplotu nad 37°C se nemohou návštěvy účastnit!

Pokud to stav pacienta dovolí, preferujte návštěvu ve venkovních prostorech nebo společných prostorech nemocnice!

Před vstupem na pokoj pacienta proveďte hygienickou dezinfekci rukou!

Za pohyb a zvládání hygienických pravidel u dětí na oddělení a pokoji zodpovídá rodič dítěte!

Návštěvy musí dbát pokynů zdravotnického personálu!