Jsme nemocnice,
kterým na Vás záleží.

Protiemidemiologická opatření v Nem. ST z důvodu nárůstu pozitivně testovaných osob na nemoc covid-19

Protiemidemiologická opatření v Nem. ST z důvodu nárůstu pozitivně testovaných osob na nemoc covid-19

Z důvodu zvyšujícího se počtu pozitivně testovaných osob na onemocnění covid-19 žádá Nemocnice Strakonice, a.s., osoby přicházející na vyšetření o ohleduplnost a dodržování epidemiologických pravidel.

  • při vstupu do budov Nemocnice Strakonice proveďte dezinfekci rukou
  • dodržujte objednací časy a snažte se tak omezit pobyt v čekárně na minimum
  • pokud na sobě pociťujete příznaky respiračního onemocnění, použijte ochranu dýchacích cest (respirátor třídy FFP2)

 

Pravidla pro návštěvy u pacientů na lůžkových odděleních:

  • před vstupem na oddělení proveďte  dezinfekci rukou
  • při kontaktu s pacientem použijte ochranu dýchacích cest (respirátor třídy FFP2)
  • omezte délku návštěvy maximálně na 20 minut a nejvíce 2 osoby u lůžka
  • návštěva je zakázaná v případě, že máte příznaky respiračního onemocnění


Žádáme pacienty a návštěvy, aby se řídili pokyny zaměstnanců nemocnice. Zdravotnický personál jednotlivých oddělení a odborných ambulancí může režim návštěv a epidemiologických opatření upravit s ohledem na aktuální chod pracoviště. 

Opatření platí od 22.7.2022

Podle dalšího vývoje epidemické situace se mohou přijatá opatření měnit. O případné změně budeme informovat na webových stránkách a facebookovém profilu Nemocnice Strakonice, a.s.