Jsme nemocnice,
kterým na Vás záleží.

Projekty a činnosti Nemocnice Tábor, a.s., podporované Jihočeským krajem v roce 2020

Projekty a činnosti Nemocnice Tábor, a.s., podporované Jihočeským krajem v roce 2020

Nemocnice Tábor, a.s., uzavřela se svým zakladatelem Jihočeským krajem smlouvy o poskytnutí neinvestičních dotací, jejichž cílem je kompenzace vynaložených nákladů, které nejsou zcela pokryty tržbami od zdravotních pojišťoven nebo od jiných subjektů.

 

  • Zastupitelstvo Jihočeského kraje rozhodlo svým usnesením č. 69/2020//ZK-27 ze dne 21. 5. 2020 o poskytnutí neinvestiční dotace pro rok 2020 ve výši 7 000 000,00 Kč na provoz služby obecného hospodářského zájmu (SGEI). Smlouva o poskytnutí dotace č. SDO/OZDR/10/20 byla podepsána dne 3. 6. 2020. Účelem dotace je částečná úhrada nákladů spojených s výkonem pohotovostní služby na vybraných ambulancích (ÚPS) Nemocnice Tábor, a.s., jako závazek veřejné služby.

 

  • Zastupitelstvo Jihočeského kraje rozhodlo svým usnesením č. 144/2020/ZK-28 ze dne 25. 6. 2020 o poskytnutí neinvestiční dotace v souvislosti s pandemií COVID-19. Smlouva č. SDO/OZDR/23/20 byla podepsána dne 9. 7. 2020.  Dotace ve výši 3 240 000,00 Kč a je určena ke krytí nákladů na provoz,  který je přímo spojen se zajištěním ochrany veřejného zdraví v souvislosti s pandemií COVID-19, v období od 12. 3. do 11. 7. 2020. 

 

  • Zastupitelstvo Jihočeského kraje rozhodlo svým usnesením č. 174/2020/ZK-28 ze dne 25. 6. 2020 o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 30 000,00 Kč za účelem zajištění projektu „Podpora vzdělávání lékařů Nemocnice Tábor, a.s“, reg. č. 411-01-001/20. Smlouva č. MA/DD/2020/7/5286 byla podepsána dne 15. 7. 2020.  Dotace v celkové výši 30 000,00 Kč je určena na vzdělání lékařky v oboru Paliativní medicína. Tento obor, zvláštní specializovaná způsobilost v oboru paliativní medicína, je pro nás jednou z priorit. Finance pokryjí část nákladů spojených se specializačním vzděláváním v období od 1.1.2020 do 31.12.2020. 

 

Tyto projekty jsou podpořeny z rozpočtu Jihočeského kraje