Project Milenial featuring news blogs and tutorials Adjustable Beds – Not Just For The Elderly! How A Dermatologist Can Help With Acne Problems Aromatherapy And Kids Amazingly Simple Skin Care Tips For People With Acne
Jsme nemocnice,
kterým na Vás záleží.

Přirozený porod v porodnici

Přirozený porod v porodnici

Nemocnice Prachatice, a.s. je již osmým rokem zapojena do projektu PPP – Přirozený Porod v Porodnici.  Cílem je nabídnout budoucím maminkám přívětivé prostředí v kombinaci se vstřícným přístupem zdravotníků, s respektem k individuálním potřebám rodiček i tempu porodu, bez nadbytečných zásahů do jeho průběhu.

Prachatická nemocnice může díky zapojení do projektu PPP nabídnout rodičkám bezpečí, komfort a podmínky, které splňují jejich požadavky a jsou rozumnou alternativou domácího porodu. V prachatické nemocnici jsme nakloněni přirozeným porodům, nemáme potřebu do nich jakkoliv zasahovat, pokud nehrozí plodu ani mamince žádné nebezpečí. Snažíme se nerušit intimní prostředí, respektovat intuitivní chování rodiček a vyhovět jejich přání.

Porodní asistentky tráví s rodičkami několik hodin a vytvoří si s budoucí maminkou mnohdy až úzký přátelský vztah. Lékař má pak roli dohlížejícího a zasahuje pouze tehdy, pokud je to nutné.

Na kompletně vybavených porodních sálech máme k dispozici dvě multifunkční porodní lůžka, na kterých si mohou maminky zvolit polohu, která jim bude vyhovovat při porodu. Máme zrekonstruovaný pokoj pro I. dobu porodní. Tento pokoj je vybaven masážní sprchou, relaxačním křeslem a dalším novým zařízením. U porodu rodičku může doprovázet kdokoliv z blízkých, a to bez poplatku.

Zhruba od 36. týdne těhotenství je naší snahou si budoucí maminky zaevidovat, sepsat veškerou potřebnou dokumentaci k porodu a probrat s nimi porodní plán. V závislosti na průběhu a délce trvání porodu poskytujeme k tlumení bolesti dle potřeby běžná analgetika nebo tzv. spinální analgezii. O vhodnosti spinální analgesie rozhoduje lékař, ale ve většině případů přihlížíme k přání matky. Ve spinální analgezii u nás rodí kolem 2 % žen.

Procento císařských řezů se pohybuje kolem 25-30 %. Jedná se většinou o plánované císařské řezy, porody koncem pánevním a dále akutní císařské řezy.

Již čtvrtým rokem pořádáme kromě víkendových předporodních kurzů i pravidelné kurzy předporodní přípravy pro nastávající maminky. Porodní asistentky si s maminkami povídají   o tom, jak o sebe mají v těhotenství pečovat, o nejčastějších potížích v těhotenství, o průběhu porodu a šestinedělí, o možných komplikacích. Součástí je i těhotenské cvičení s ukázkou cviků, které je vhodné provádět v období šestinedělí. Rovněž se nacvičuje správné dýchání, tlačení k porodu a různé relaxační polohy. V poslední lekci dětská sestra vysvětlí maminkám péči o novorozence v porodnici i doma, novorozenecký screening, význam kojení a přípravu prsou na kojení. Součástí kurzů je samozřejmě prohlídka porodních sálů a novorozeneckého oddělení.

Loňská komplikovaná epidemiologická situace trochu pozměnila obsah kurzů, kurzy neprobíhaly pravidelně, a hlavně jsme skupiny dělali pouze po dvou až třech maminkách maximálně. Ve třech lekcích jsme s „těhulkami“ probírali hlavně porod a péči o novorozence. Většinou jsme maminkám i umožnili prohlídku našeho nově zrekonstruovaného porodního sálu i oddělení šestinedělí. Tentokrát bylo pochopitelně více obav z nepřítomnosti tatínka u porodu a jak maminky zvládnou porod v roušce. Jak je to s návštěvami tatínka na oddělení apod.  Ale kromě března, kdy měli otcové k porodům zákaz, taková situace nenastala. A tatínek mohl navštívit i svého novorozeného potomka na oddělení šestinedělí denně na 15 minut. 

Projektu PPP se může zúčastnit každá rodička, která vyplní anonymně dotazník, který je k dispozici již při příjmu na oddělení. V dotaznících se zjišťuje spokojenost s péčí jak ze strany sester, tak lékařů. Otázky jsou směřovány i na oblast poskytování dostatku informací, zda se rodičky cítily v bezpečí a v neposlední řadě, zda se kladl důraz na přirozený průběh porodu.

V projektu PPP se každým rokem umísťujeme mezi prvními čtyřmi místy. Celkový počet porodů je oproti ostatním nemocnicím menší, to nám však umožňuje mít dostatečný prostor maminkám naslouchat a vyhovět jejich přáním.

Za rok 2020 obdržela naše porodnice certifikát Spokojená rodička. Slavnostní předání certifikátů proběhlo v pondělí 1. 11. 2021. Z rukou řešitele projektů ve zdravotnictví RNDr. Tomáše Raitera a za účasti předsedy představenstva Nemocnice Prachatice, a.s. Ing. Michala Čarvaše, MBA, primáře gynekologicko-porodnického oddělení MUDr. Bohuslava Wackershausera a MUDr. Veroniky Kabrnové, si nejprve ocenění za vzornou spolupráci na projektu PPP převzala vedoucí sestra gynekologicko-porodnického oddělení Martina Zavřelová, se kterou RNDr. Tomáš Raiter nejvíce na projektu spolupracuje. Následně byl předán i hlavní velký certifikát SPOKOJENÁ RODIČKA, který si z rukou pana doktora Raitera převzala MUDr. Eva Cinádrová.

Z výsledků pokrývajících druhé čtvrtletí roku 2020, pro které bylo ještě charakteristické doznívání čtvrté a nejhorší vlny pandemie je zřejmé, že na naši práci, tak, jak je vnímaná našimi rodičkami, to vliv nemělo. Spokojenost opět vzrostla nad hodnotu 29 bodů, což odpovídá dlouhodobě rostoucí trajektorii spokojenosti v porodnicích zařazených do projektu PPP, jako kdyby se žádný koronavirus nekonal. Věříme, že jsme z nejhoršího venku, a i pro nás je hodnocení rodiček příjemným povzbuzením do další, věřme, že už klidnější, práce.