Jsme nemocnice,
kterým na Vás záleží.

Primářka Šimečková získala ocenění od České lékařské společnosti J. E. Purkyně

Primářka Šimečková získala ocenění od České lékařské společnosti J. E. Purkyně

Primářka Centrálních laboratoří Nemocnice Strakonice, a.s., PharmDr. Eva Šimečková získala významné ocenění. Na návrh Společnosti pro epidemiologii a mikrobiologii  České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně  (ČLS JEP) jí bylo v Praze  4. června  uděleno čestné členství v, a to z rukou prof. MUDr. Štěpána Svačiny, DrSc. předsedy ČLS JEP a prof. MUDr. Petra Pazdiory, CSc. předsedy Společnosti pro epidemiologii a mikrobiologii ČLS JEP.   Toto ocenění je udělováno významným odborníkům ve zdravotnictví především z velkých fakultních pracovišť, kteří přispěli k rozvoji medicíny a dosáhli  úspěchů ve svých oborech. „Udělení čestného členství vnímám jako vyjádření respektu k mé práci v oblasti mikrobiologie a vážím si toho o to více, že jsem z menšího pracoviště “ uvedla primářka Šimečková.

Centrální laboratoře strakonické nemocnice pod sebou sdružují pracoviště základních laboratorních medicínských oborů, a to jsou: klinická mikrobiologie a antibiotické středisko, hematologie a krevní banka, klinická biochemie a patologie. Jsou vybaveny nejmodernější laboratorní technikou a disponují týmem odborníků, kteří zajišťují, že všechny potřebné laboratorní analýzy budou hotové rychle a kvalitně. Podle amerických statistik 70-80 % lékařských rozhodnutí v nemocniční péči závisí právě na výsledcích  laboratorních testů.

Pracovníci strakonických nemocničních laboratoří se díky své odbornosti zapojují také do přednáškové a publikační činnosti v rámci celostátních vzdělávacích sjezdů a konferencí. „Centrální laboratoře pod vedením PharmDr. Evy Šimečkové sledují nejnovější laboratorní trendy a úspěšně je zavádějí do praxe. Gratuluju a přeju jí i nadále tak velký zápal pro obor a rozvoj laboratoří,“ reagoval na profesní ocenění primářky Šimečkové ředitel nemocnice MUDr. Bc. Tomáš Fiala, MBA.