Jsme nemocnice,
kterým na Vás záleží.

Primář Mařík se stal zástupcem ČR v nejvýznamnější organizaci plastických chirurgů na světě

Primář Mařík se stal zástupcem ČR v nejvýznamnější organizaci plastických chirurgů na světě
Primář Oddělení plastické chirurgie Nemocnice České Budějovice, a. s., MUDr. Vladimír Mařík se v úterý 1. září stal českým zástupcem v International Society of Aesthetic Plastic Surgery (ISAPS), nejvýznamnější organizaci plastických chirurgů na světě. Jeho jmenování proběhlo na základě hlasování čtyřiadvaceti českých plastických chirurgů, kteří jsou členy ISAPS. Do nové funkce ho uvedl Peter Scott z Jihoafrické republiky, který je předsedou národních sekretářů jednotlivých členských zemí.
„Jmenování pana primáře Maříka do takto významné funkce je obrovským oceněním pro naši nemocnici i celé jihočeské zdravotnictví. Ukazuje, že špičkoví lékaři nemusí pocházet pouze z vyhlášených pražských klinik, ale že pracují i v regionech. Je také připomínkou toho, že řada specializovaných center, kterými disponuje českobudějovická nemocnice, patří v současné době mezi k předním lékařským pracovištím nejen u nás, ale i v Evropě," uvedl předseda představenstva Nemocnice České Budějovice, a.s. MUDr. Břetislav Shon.
Vladimír Mařík je zakladatelem oddělení plastické chirurgie a replantačního centra v českobudějovické nemocnici. Právě zde se svým týmem provedl celou řadu úspěšných zákroků, často unikátních i v celosvětovém měřítku. Například replantaci odtrženého dětského ucha, replantaci totálního skalpu pokrývky celé horní poloviny hlavy mladé ženy, poúrazovou rekonstrukci ruky dítěte pomocí přenosu prstů z nohy a další.
„Jsem dlouholetým členem výboru České společnosti plastické chirurgie a vědeckým sekretářem Společnosti estetické chirurgie, ale funkci národního sekretáře ISAPS chápu jako osobní výzvu a organizační práci, která přesahuje české hranice a takto je vnímána i celou obcí českých plastických chirurgů, členů či nečlenů ISAPS," konstatoval prim. MUDr. Mařík.
Estetická medicína je v současné době jedním z nejrychleji se rozvíjejících odvětví lidské činnosti a to jak z hlediska odborného, tak z hlediska ekonomického. ISAPS byla založena v roce 1970 a sdružuje plastické chirurgy z 95 zemí světa. Jejím hlavním posláním je maximální bezpečnost pro pacienta, který podstupuje estetický zákrok.
Na pozici národního sekretáře ISAPS v ČR vystřídal Vladimír Mařík po osmi letech MUDr. Bohumila Zálešáka, Ph.D., který zásadním způsobem přispěl k tomu, aby čeští plastičtí chirurgové začali být vnímáni jako respektovaní partneři svých kolegů po celém světě. „Mým úkolem bude na jeho práci navázat. Krátce po jmenování mi začala přicházet blahopřání z celého světa, včetně gratulace od současného prezidenta ISAPS Susumu Takayanagiho z Japonska. Korespondence z prvního týdne mé funkce mě přesvědčila o nesmírném pracovním nasazení všech členů ISAPS,kteří zastávají vedoucí funkce v této organizaci," poznamenal primář Mařík.MUDr. Vladimír Mařík, nar. 13.7.1965 v Táboře

 • Gymnázium Tábor 1979 - 1983
 • 3. lékařská fakulta UK Praha 1983 - 1989
 • Od roku 1989 zaměstnancem Nemocnice České Budějovice
 • 1992 Atestace z chirurgie
 • 1997 Atestace z plastické chirurgie
 • Od roku 2008 primář oddělení plastické chirurgie Nemocnice České Budějovice, a. s.
 • Vybudoval oddělení plastické chirurgie v českobudějovické nemocnici.
 • Na oddělenízavedl replantační chirurgii a chirurgii přenosů tkáňových celků -mikrochirurgickou operační techniku a oddělení se tak stalo v součinnosti s traumacentrem také replantačním centrem.
 • Provedl více než 200 úspěšných tkáňových přenosů a více než 100 úspěšných replantací, včetně replantace dětského ucha, kterých bylo do té doby ve světě úspěšně provedeno méně než 20.
 • Je dlouholetým členem výboru České společnosti plastické chirurgie.
 • Vědeckým sekretářem společnosti estetické chirurgie.
 • Předsedou představenstva RRC Clinic Hluboká nad Vltavou.
 • Odborným garantem pro plastickou a estetickou chirurgii v Jihočeském kraji.
 • Nyní národním sekretářem ISAPS pro Českou republiku.
 • Absolvoval mnoho kurzů, kongresů a stáží v zahraničí. Časopisem Týden byl zařazen mezi 100 nejlepších lékařů ČR. V současné době se nejvíce zabývá estetickou chirurgií, problematikou rekonstrukce prsů a mikrochirurgií.


Oddělení plastické chirurgie Nemocnice České Budějovice, a. s., jako jediné pracoviště svého druhu v regionu zajišťuje plasticko-chirurgickou péči pro pacienty z celého Jihočeského kraje.
Zabývá se problematikou vrozených vad, zejména pak vrozenými vadami rukou, prstů nohy, ušního boltce, očních víček, vrozenými kožními nádory a cévními malformacemi. Další oblastí práce oddělení je chirurgická léčba kožních nezhoubných i zhoubných nádorů. Ve spolupráci s traumatologickým, stomatochirurgickým, ORL, očním a ortopedickým oddělením řeší rozsáhlé defekty po odstranění pokročilých nádorů.
Nedílnou součástí práce oddělení plastické chirurgie je řešení akutních úrazů ruky, zejména ztrátových poranění, poranění šlach, nervů či následné operace rukou po úrazech, rekonstrukce prstů ruky, chirurgická léčba onemocnění ruky. Oddělení poskytuje replantační servis pro oblast jižních a západních Čech. Podílí na léčbě popálenin 2 a 3 stupně do rozsahu 15 procent povrchu těla. Provádí léčbu rozsáhlých defektů tkání mikrochirurgickými přenosy. Pacientkám, které absolvovaly odstranění prsu pro nádor, jsou zde prováděny rekonstrukce prsů. Oddělení řeší operační léčbu proleženin, chronických zánětů kostní dřeně a léčbu kožních defektů.
Další oblastí zájmu oddělení je estetická chirurgie, kde se na oddělení provádí kompletní spektrum estetických operací, to znamená operace boltců, víček, nosu, rtů, čela, plastiky obličeje a krku, zmenšovací, zpevňovací a zvětšovací operace prsů, liposukce, plastiky břicha, vnitřních stehen a paží, korekce jizev.
Lékaři oddělení ročně provedou 1300 - 1500 operací, v indikovaných případech je zde často využíván princip jednodenní chirurgie.