Jsme nemocnice,
kterým na Vás záleží.

Podpůrný paliativní tým v táborské nemocnici

Podpůrný paliativní tým v táborské nemocnici

V Nemocnici Tábor, a.s., byl založen podpůrný paliativní tým. Jde o specifickou formu poskytování specializované péče pacientům trpícím závažným nebo život ohrožujícím onemocněním, kteří jsou hospitalizováni ve zdravotnickém zařízení akutní a následné péče a jejich blízkým. Cílem je udržet dobrou kvalitu života, zmírnit bolest a další tělesná a duševní strádání, zachovat pacientovi důstojnost a poskytnout podporu jeho blízkým. Podnět ke konziliu/intervenci může dát podpůrnému paliativnímu týmu ošetřující lékař, člen základního ošetřujícího týmu (sestra, psycholog, zdravotně-sociální pracovník) nebo i sám pacient a jeho rodina.