Jsme nemocnice,
kterým na Vás záleží.

Omezení návštěv v Nemocnici Strakonice i nadále trvá

Omezení návštěv v Nemocnici Strakonice i nadále trvá

Z důvodu stále nepříznivé a horšící se epidemické situace a rostoucímu počtu hospitalizovaných pacientů s vážným průběhem onemocnění covid-19 i nadále trvá v Nemocnici Strakonice, a.s. omezení návštěv.

Rozvolnění návštěv za takové situace není racionální. Zvýšilo by se tím riziko vzniku dalších ohnisek onemocnění s potenciálně fatálním dopadem pro pacienty, jejich návštěvy a náš zdravotnický personál. Aktuálně je očekávána gradace této vlny epidemie, která má významný dopad na kapacitu intenzivní péče. Z výše uvedeného jsme se rozhodli využít kompetence vedení nemocnice ke zpřísnění celostátního režimu návštěv. K zákazu návštěv přistupujeme pouze ve výjimečných situacích a rozhodně režim uvolníme okamžitě, jakmile to bude možné,“ uvedl předseda představenstva Nemocnice Strakonice, a.s. MUDr. Bc. Tomáš Fiala, MBA.

V Nemocnici Strakonice, a.s. jsou aktuálně umožněny návštěvy na dětském oddělení a u pacientů s omezenou svéprávností. Dále pak u pacientů v terminálním stadiu nevyléčitelného onemocnění po domluvě s jejich ošetřujícím lékařem. Všichni návštěvníci by měli být zdraví.

Doporučujeme maximálně 2 osoby k lůžku na 15 minut. Během návštěvy používejte ochranu nosu a úst (minimálně respirátor FFP2). Myjte si pravidelně ruce. Při příchodu na oddělení nemocnice a při odchodu z návštěvy umyjte ruce teplou vodou a mýdlem nebo použijte dezinfekční gel,“ opakuje hygienická pravidla ředitel nemocnice.

Současně je možná přítomnost třetí osoby při porodu v případě, že jsou splněny tyto podmínky:

- třetí osobou je druhý rodič dítěte nebo osoba žijící s rodičkou ve společné domácnosti,

- porod bude probíhat v samostatném porodním pokoji nebo boxu s vlastním sociálním zařízením,

- bude zamezen kontakt třetí osoby s ostatními rodičkami,

- třetí osoba se podrobí měření teploty před vstupem do porodního pokoje nebo boxu,

- třetí osoba má tělesnou teplotou nedosahující 37,0 °C a zároveň nemá příznaky onemocnění COVID-19,

- třetí osoba používá respirátor FFP2 jako minimální ochranu dýchacích cest (používání improvizovaných nebo látkových roušek nepostačuje).