Jsme nemocnice,
kterým na Vás záleží.

Nemocnice Tábor, a.s. zřizuje TŘÍDICÍ CENTRUM

Nemocnice Tábor, a.s. zřizuje TŘÍDICÍ CENTRUM

Nemocnice Tábor, a.s. přistupuje k dalším opatřením pro snížení rizika přenosu nemoci COVID-19 nejen mezi pacienty, ale i na zdravotníky.

Od čtvrtka 26. 3. 2020 uvádí do provozu TŘÍDÍCÍ CENTRUM, přes které musí projít jakýkoliv pacient směřující do nemocnice. V tomto třídícím centru bude vyzpovídán a dojde k předběžnému zařazení do jedné ze 3 skupin. Každý pacient dostane na ruku identifikační pásek příslušné barvy. Každá skupina pacientů (dle barvy - zelená, žlutá, červená) bude mít přesně stanovený prostor pohybu po nemocnici a stejně tak i příslušný vchod do budov. Pacient bez pásky na ruce nebude vpuštěn do žádné budovy a bude nasměrován na třídící centrum.

Boční vstup do pavilonu akutní medicíny (porodnice a ostatní) budou využívat pacienti s červenou nebo žlutou páskou odeslaní z třídícího místa. Zde budou pacienti ošetřeni ve specializované (infekční/respirační) ambulanci.

Všechny vchody do budov budou jednosměrné a to s možností východu z budovy ven. Vchod do pavilonu akutní medicíny (od autobusové zastávky) bude otevřen obousměrně, ale ve vchodu bude pracovník nemocnice kontrolovat všechny příchozí, zda mají na ruce zelený pásek z třídicího centra. Pacienti přijíždějící sanitkou budou stejným způsobem roztříděni. Pacienti přijíždějící vlastním automobilem musí taktéž projít třídícím centrem.

Do budovy následné péče a psychiatrie se pacienti dostanou jen na zazvonění nebo po telefonické domluvě.

Návštěvy, ev. doprovod pacienta v mimořádných situacích musí taktéž projít třídicím centrem. Osoby, které si přijedou vyzvednout pacienta, si toto domluví předem na příslušném oddělení a dotyčný pacient bude přivezen k hlavnímu vstupu a tam bude předán.

Na chodnících i silnicích jsou naznačeny směrovky k jednotlivým vchodům podle barev náramků. Jestliže u zavřeného vstupu nebude pracovník nemocnice, pacient si zazvoní na příslušnou ambulanci pomocí domácího telefonu.

Hala a obslužná chodba za chirurgickými ambulancemi v pavilonu akutní medicíny bude provizorně fyzicky rozdělena tak, aby nedocházelo k promíchání pacientů s a bez podezření na COVID-19.

TŘÍDÍCÍ CENTRUM pracuje NON STOP