Jsme nemocnice,
kterým na Vás záleží.

Nemocnice Tábor, a.s. přijímá další opatření v souvislosti s onemocněním COVID - 19

Nemocnice Tábor, a.s. přijímá další opatření v souvislosti s onemocněním COVID - 19

Usnesení vlády č. 194, kterým vláda vyhlásila nouzový stav pro území České republiky z důvodů ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru SARS Co V-2 (způsobujícím onemocnění COVID-19) na území České republiky.

Nemocnice Tábor, a.s. se připojuje k ostatním nemocnicím nejen v Jihočeském kraji, ale i v České republice a zavádí další opatření za účelem snížení rizika šíření tohoto onemocnění a za účelem vyšší úrovně ochrany zdravotníků poskytujících v nemocnici zdravotní služby:

1) S účinností od 17. 3. 2020 dochází ke zrušení veškerých hospitalizací, operací, výkonů a vyšetření, plánovaných na dobu trvání nouzového stavu (tj. do 11. 4. 2020), u kterých je to medicínsky bezpečné, včetně zastavení objednávání nových pacientů k těmto procedurám. Pacienty, kterým byl plánovaný výkon zrušen, budou jednotlivá oddělení Nemocnice Tábor evidovat s tím, že jim bude náhradní termín následně sdělen po obnovení standardního provozu. Opatření se netýká léčby akutních onemocnění a onemocnění, jejichž odklad by mohl vést k poškození zdraví pacientů (např. onkologická léčba).

2) Je vyhlášen úplný zákaz návštěv na všech odděleních včetně dětského a gynekologicko-porodnického oddělení. Žádáme občany, aby minimalizovali doprovod nemocných do nemocnice. Stejně tak z bezpečnostních důvodů pozastavujeme na dobu nouzového stavu možnost přítomnosti otce či jiného doprovodu u porodu. Výjimku povoluje primář oddělení nebo jeho zástupce.

3) Nemocnice Tábor, a.s. přijme i fyzická omezení využívání různých vstupů do pavilonů a uzamčení jednotlivých lůžkových stanic. Snahou je omezit nekontrolovaný pohyb osob po budovách nemocnice. Na každém vchodu budou informační cedule. U hlavního vstupu do pavilonu akutní medicíny budou k dispozici kontaktní osoby, které pomohou směrovat pacienty přímo na místo určení a v případě potřeby vybaví pacienta ústenkou.

O dalších opatřeních, která bude nemocnice přijímat v následujících dnech, vás budeme informovat.

Děkujeme za pochopení