Jsme nemocnice,
kterým na Vás záleží.

Nemocnice Tábor, a.s., obhájila certifikát kvality zdravotní péče

Nemocnice Tábor, a.s., obhájila certifikát kvality zdravotní péče

Ve dnech 6. až 8. listopadu 2019 proběhlo v Nemocnici Tábor, a.s., akreditační šetření zahrnující hodnocení kvality a bezpečí poskytované zdravotní péče. Spojená akreditační komice o.p.s. nám toto významné ocenění udělila již počtvrté, poprvé to bylo v roce 2010.

 

Externí auditoři Spojené akreditační komise v nemocnicích sledují praktikující činnosti a postupy, zda jsou plněny a dodržovány v souladu s nastavenými pravidly SAKu. Jedná se například o bezpečí prostředí, dostupnost a kontinuitu péče, hygienu nemocničního prostředí a další oblasti.

V praxi to znamená sledování indikátorů kvality, jakými jsou například nežádoucích události, vznik proleženin u pacientů, sledování infekcí spojených s nemocniční péčí a mnoho dalších činností. Kvalitu námi poskytovaných služeb sledujeme nejen z pohledu zdravotníka, ale velice nás zajímá i pohled a názor pacienta.

„Smyslem zvyšování kvality je vyhledávání rizik a jejich odstraňování, která vyplývají z každodenních činností. Je to nikdy nekončící proces, kdy se nemocnice snaží zvyšovat úroveň poskytované péče. Prostřednictvím akreditace vytváříme bezpečnější prostředí nemocnice a kontinuálně zvyšujeme kvalitu poskytované péče,“ uvedla Mgr. Jana Burdová, náměstkyně pro akreditační procesy Nemocnice Tábor, a.s.

Rádi bychom poděkovali všem, kteří se na akreditačním šetření podíleli a aktivně se ji účastnili.